Aktualitātes » Jaunumi

Aknīstes vidusskolas Skolēnu parlaments uzsāk savu darbību

Aknīstes vidusskolas Skolēnu parlaments uzsāk savu darbību

 2017. gada 6. oktobrī notika Aknīstes vidusskolas skolēnu parlamenta vēlēšanas.

Vēlēšanās piedalījās divu sarakstu kandidāti:

 • 1. saraksta skolēni - Arvis Freimanis 11.kl., Sintija Zaičenkova 10.kl., Karlīna Pore 8.kl., Santa Terentjeva 11.kl., Diāna Timahova 11.kl., Aivita Ģeidāne 11.kl., Laura Dirda 11.kl., Egija Zandberga 11.kl.;
 • 2. saraksts - Aivita Mārāne 11.kl., Kristīne Daģe 11.kl., Madara Spēka 12.kl., Dina Krasovska 12.kl., Loreta Krasauska 8.kl., Andis Pāvulāns 9.kl., Jānis Žuravskis 9.kl.

Uz balsošanu informātikas kabinetā 1. un 2. pusdienu starpbrīža laikā pulcējās 126 5.-12. klases skolēni. FOTOGALERIJA

Izvēloties vienu sarakstu, kurā varēja veikt atzīmes, aizklātās, tiešās un proporcionālās vēlēšanās Aknīstes vidusskolas parlamentā tika ievēlēti 8 skolēni, kuri kopā ar 5 no katras klases izvirzītajiem - 12. kl. Iveta Agnese Papaurele, 11. kl.  Antra Minkeviča, 10. kl. Kārlis Griška, 9. kl. Andis Pāvulāns, 8. kl. Alīna Ieva Vanaga - skolēniem veido šādu Aknīstes vidusskolas parlamenta sastāvu:

 • Parlamenta prezidente – Antra Minkeviča,
 • Prezidenta vietnieks – Kārlis Griška,
 • Sporta koordinatori – Arvis Freimanis, Laura Dirda,
 • Kultūras un sadarbības koordinatori – Dina Krasovska, Egija Zandberga,
 • Skolas iekšlietu koordinatori – Aivita Mārāne, Karlīna Pore,
 • Preses pārstāvji – Sintija Zaičenkova, Andis Pāvulāns,
 • Mākslinieciskie noformētāji – Madara Spēka, Iveta Agneses Papaurele,
 • Protokoliste – Alīna Ieva Vanaga.

Aknīstes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes mērķi un uzdevumi:

·         Rūpēties par to, lai skolas skolēni piedalītos un paši organizētu dažādus pasākumus, balles, koncertus, konkursus.

·         Sadarboties ar kaimiņu un citu valstu skolām.

·         Izteikt idejas un rūpēties par skolas dzīves uzlabošanu.

·         Radoši izpausties, palīdzot attīstīties skolai un skolēniem.

Darba plāns 2017./2018. m.g. 1. semestrim (var tikt mainīts):

 • 20. oktobrī  5.-12. klašu saviesīgais pasākums .
 • Valsts svētku un atceres dienu pasākumu koordinēšana novembrī.
 • Sadraudzības vakari ar kaimiņu skolām.
 • Ziemassvētku pasākuma koordinēšana decembrī.
 • Sporta pasākumu, konkursu koordinēšana.

Skolēnu parlamenta preses pārstāve Sintija Zaičenkova

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi