Aktualitātes » Jaunumi

Profesionālās pilnveides konference Atēnās

 Profesionālās pilnveides konference Atēnās

 eTwinning - Eiropas skolu izglītības tiešsaites platforma,  sadarbības  projektu tīkls. Lai veiksmīgi īstenotu eTwinning skolu sadarbības projektus, apgūtu jaunas mācību metodes un papildinātu savu profesionālo pieredzi, eTwinning  piedāvā dažādas mācības, kursus un seminārus. Jebkurš Latvijas skolotājs var izmatot šo iespēju profesionālās pilnveides jomā gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī, gan klātienē, gan tiešsaitē.

 Grieķijas galvaspilsētā Atēnās no 28.09. līdz 30.09.2017. notika eTwinning starptautiskā tematiskā konference skolotājiem -"Mācies domāt digitālā sabiedrībā” ("Learning to think in a digital society").

Konferenci apmeklēja skolotāji no visām ES valstīm, kā arī Gruzijas, Ukrainas, Armēnijas, Moldovas un Tunisijas.

Latviju pārstāvēja divi skolotāji -  Aknīstes vidusskolas informātikas skolotāja   Līga Mažeika un Daugavpils 16.vidusskolas ģeogrāfijas, ķīmijas  un dabaszinātņu skolotāja Svetlana Rudjko.

Domāšanas prasmes (kognitīvā domāšana, kritiskā domāšana, problēmu risināšana, radošums, oriģinalitāte, stratēģija) ir viena no pamat prasmēm mūsdienu darba tirgū, kas skolotājiem ir jāattīsta kopā ar saviem skolēniem. Mūsdienās skolās  ir jāveicināt jaunu tehnoloģiju izmantošana,  aktualizējot arī drošības un pareizas laika organizācijas  jautājumus tā, lai skolēni ar tehnoloģiju palīdzību varētu atspoguļot mācību saturā apgūto, sadarbotos, attīstītu radošo un kritisko domāšanu.   

eTwinning konferencē tika uzsvērts, ka šobrīd jākoncentrējas uz  skolotāju sagatavošanu dator- domāšanas plašākai izmantošanai skolās un eTwinning skolu sadarbības projektu aktivitātēs .

Ar dator- domāšanu (Computational Thinking) šobrīd Eiropas valstu un pasaules izglītībā tiek saprasta  šāda pieeja:  katru ikdienas problēmsituāciju var sadalīt mazākās komponentēs (dekompozīcija), tālāk tās risina soli-pa-solim (algoritmiskā domāšana), līdzīgu  problēmsituāciju risināšanā  izmanto automatizāciju, pārbauda un „izķer” kļūdas risinājumā, uzlabot to; veic ideju abstrakciju globālākam mērogam un vispārina  sabiedrības labuma vairošanai.

Tematiskās konferences galvenie mērķis: aktualizēt dator-domāšanas (Computational Thinking) izmantošanu izglītībā un skolēniem veicināt prasmi domāt citādi, risināt problēmuzdevumus, analizēt ikdienas situācijas no cita skatu punkta.

Konferences semināru un darba grupu tēmas bija vērstas uz to, lai jaunā paaudze attīstītu ne tikai datoru prasmes, bet arī  universālas prasmes, kas  tālāk turpinās mūžizglītībā.

Ņemot vērā, ka  Latvijas izglītības sistēmā šobrīd notiek reforma: parēja uz kompetencēm (lietpratību) balstītu mācību saturu un starpdiscpilnāro sadarbību, šī konference bija lieliska iespēja uzzināt par  jēdzieniem un tendencēm dator- domāšanā, tehnoloģiju jēgpilnā pielietošanā klasē jebkurā mācību priekšmetā.

Konferences 3 dienās notika 24 semināri- darba grupas:

  • Zemestrīču pētīšana
  • Misija uz Marsu
  • Izpratne par dabas zinātnēm, izmantojot Arduino
  • Autoceļu problēmas
  • Spēle ar ēnām: Brahma tornis
  • Digitālā izglītība iekļaujošajā kontekstā
  • Dator- domāšanas prasme mācību plānos
  • Micro:bit izmantošana mācību procesā, Utt.

Noslēguma sesijā organizatori  uzsvēra vecāku  un sabiedrības līdzdalību jauno prasmju un kompetenču attīstīšanā, tehnoloģiju jēgpilnā pielietojumā- atbildība par saturu un laika organizāciju, kā bērni pavada laiku ar savu mobilo telefonu, datoru, kādu Inetrneta saturu patērē jaunā paaudze? 

Katrs konferences dalībnieks ieguva jaunu pieredzi, praktiski darbojoties ar tehnoloģijām, trenējot savu dator-domāšanu, komunicējot ar citu Eiropas valstu skolotājiem veidojot jaunus kontaktus eTwinning projektiem.

 Īpašs paldies organizatoriem, kas bija paredzējuši laiku un iespēju konferences dalībniekiem apmeklēt  Grieķijas  galvaspilsētas Atēnu vēsturiskos un kultūras objektus- Zeva templi, Akropoli, Partenonu u.c.

Konferencē gūtais ļauj secināt, ka projekts ir viena no, mācību metodēm, kas  skolēniem ļauj izkopt sadarbības, organizatoriskās prasmes, attīsta mūsdienās nepieciešamās kompetences,    mācās arī skolotāji. eTwinning projekti  veicina  pastāvīgu izaugsmi,  radošumu un progresu mūsdienīgās  mācību metodēs visām iesaistītajām pusēm. Mēs, eTwinning skolotāji,  aicinām visus skolotājus – esiet drosmīgi  sadarboties, mācīt un mācīties kopā ar saviem skolēniem- un jūs vienmēr būsiet priekšgalā!

 Līga Mažeika

Foto no konferences mājas lapas

Fotogalerija

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi