Aktualitātes » Jaunumi

Izzinošs pārgājiens Gārsenē

Lietainajā 14. oktobra rītā Gārsenes pilī bija manāma rosība – cilvēki pulcējās pārgājienam, kura mērķis bija atrast Dienvidsusējas upes sākumu. Lai gan uzdevums varētu likties vienkāršs, tam bija būtisks šķērslis – precīzs upes sākums šobrīd nav zināms. Uldis mūs iepazīstināja ar kartēm, kurās it kā skaidri redzams Dienvidsusējas sākums, taču dabā upei ir pārrāvums un kartē norādītajā beigu posmā tā tek pretējā virzienā. Tātad, kartē redzamais upes tecējums neatbilda patiesībai un mūsu mērķis bija atrast īsto Dienvidsusējas sākumu.
Par spīti lietum, uz pārgājienu bija ieradušies 16 gārsenieši. Gājienu sākām netālu no Subates, sākumā dodoties gar upes krastu, virzienā pret straumi. Drīz vien nonācām līdz vietai, kur kartē iezīmēta upe, bet faktiski tās posms ir aizbērts un pēc pārrāvuma tā tek pretējā virzienā. Mērķis bija atrast īsto upes sākumu, tāpēc turpinājām iet gar tuvāko straumi. Katri nākamie metri kļuva grūtāki, jo upe sašaurinājās, nācās pievarēt aizvien vairāk brikšņu un dubļainu krastu, vairākas reizes nācās šķērsot upi, arī lietus pieņēmās spēkā – pārgājiens bija kļuvis par īstu ekspedīciju. Pēc samērā ilgiem meklējumiem nonācām līdz punktam, kuru faktiski var uzskatīt par Dienvidsusējas sākumu. Pēc piemiņas fotogrāfiju uzņemšanas devāmies uz Gārseni, lielāko daļu ceļa ejot pa maršrutu, ko pavasarī izstaigājām akcijas „1836” ietvaros. Lietainā vasara ceļu bija būtiski mainījusi – daudzviet nācās pārvarēt applūdušas vietas, tāpēc ceļā nācās pavadīt ilgāku laiku.
Pārgājiena galmērķis bija Gārsenes pagasta robeža. Lai gan sasniedzām to pavisam izmirkuši, visi gājiena dalībnieki bija labā noskaņojumā, priecīgi par šo dabā pavadīto dienu. Radās ideja pavasarī atkārtot līdzīgu gājienu – meklējot, cik dziļi mūsu Dienvidsusēja iestiepjas Lietuvā.
            Lielu paldies gribu teikt Uldim Linartam un Andrim Zībergam, kuri bija gan šī pārgājiena idejas autori, gan maršruta plānotāji. Šāda veida pasākums bija gan izzinošs, gan saliedējošs. Ceru, ka šim pārgājienam sekos nākamie, un ar vēl kuplāku dalībnieku skaitu!

 

Haralds Punculis
 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi