Aktualitātes » Jaunumi

Saņemts atbalsts LEADER programmas projekta īstenošanai

 

Saņemts atbalsts LEADER programmas projekta īstenošanai
 
           Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta iesnieguma ar reģistrācijas Nr. 17-05-AL24-A019.2201-000001 “Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas”, kurš 2017.gadā tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fondalauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības  programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, apstiprināšanu.    
            Projekta pamatmērķis – paaugstināt iedzīvotāju drošības līmeni  Aknīstē, ierīkojot ielu apgaismojumu publiski pieejamā teritorijā pie pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” Aknīstē, Skolas ielā 16A. Teritorijā  tiks izveidots ielu apgaismojums, uzstādot 10 eko gaismas laternas ar saules paneļiem un vēja ģeneratoriem, tā sauktie hibrīdi. Elektrība apgaismojumam tiks ražota, izmantojot tikai atjaunojamos energoresursus – saules un vēja enerģiju.
            Projekta kopējās izmaksas plānotas  EUR 54 919,08, no tām attiecināmās izmaksas ir EUR 30 000,00, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir EUR 27 000,00 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 3 000. Pārējās izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta. Projekta īstenošana jāveic līdz 2018.gada 17.augustam.
 
                                       Sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Prande.
 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

 

                                                                                                     Publicitātes foto

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi