Aktualitātes » Jaunumi

Ceļojums divdesmit gadu garumā, un ne tikai...(papildināts video)

Ceļojums divdesmit gadu garumā, un ne tikai...(papildināts video)

 Fotogalerija

Video:   https://www.youtube.com/watch?v=Z7cty5-DI8s

 

Tāpat kā katra apdzīvota vieta, arī Gārsenes novads ir ievērojams ar tikai sev raksturīgiem un nozīmīgiem cilvēkiem, lietām un notikumiem, tā savdabīgā veidā izstāstot novada un arī visas Latvijas vēsturi. 16.septembris Gārsenē iezīmēsies gan kā labi padarīta darba izvērtējums, gan jaunu tradīciju aizsākums.

Gārsenes pagasta “Veikala” pagalmā tika atklāta gārsenieša Valda Kalnieša senlietu privātkolekcija “Solis sendienās”. Vairāku gadu garumā Valdis, pateicoties iedzīvotāju atbalstam, savācis vienkopus  tuvākas un tālākas vēstures liecības. Pasākumu vadīja un klātesošos uzrunāja Kristiana Kalniete. Atklāšanas lentu grieza Valdies Kalnietis un Vizma Ieviņa, kura ir privātkolekcijas radīšanas idejas autore un kolekcionāra atbalstītāja un palīgs.  Valdis uzrunā atzīmēja, ka vēstures liecību krāšana sākusies jau bērnībā un skolas gados. Viņam  šis hobijs pāraudzis sirdslietā, kad netiek skaitītas negulētās naktis un izlietotie līdzekļi. Kolekcijas eksponāti nākuši no pārsvarā no Gārsenes, Aknīstes, Slates, Mazslates un Lietuvas. Pateicības vārdus un laba vēlējumus  izteica Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētāja Vija Dzene un vietnieks Jānis Vanags, pasniedzot viesu grāmatu un darba rīku rudens darbiem. Ievērojamie novada vēstures liecību glabātāji  Ausma Bērziņa, Edīte Pulere un Alberts Kreņevskis Valdim pasniedza stendu par ēkas vēsturi un senas fotogrāfijas. Ikviens, kurš bija ieradies uz kolekcijas atklāšanu, Valdim sniedza ziedus, vēlēja izdošanos un veiksmi. Apskatot ekspozīciju, ikviens varēja nostaļģiski baudīja tēju un sulu no padomju laika “graņonkām” un mieloties ar žagariņu cepumiem un pašceptām vafelēm.
Turpinājumā notika Gārsenes taku 20 gadu jubilejas pasākums. Par godu šim notikumam taku sākumā -Lutaušos tika iestādīta vilkābele , kura, ziedu krāšņumā vai augļu bagātībā, aicinās iegriezties Lutaušos. Vilkābeli stādīt tika uzticēts Gārsenes taku veidotājas Martas Brakovskas dzimtas turpinātājam Jurim Brakovskim un Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Bondaram. Arī piemiņas plāksne atgādinās ikvienam par to -“Ir jābūt tādai vietai, kurā tu atnāc rūpju pilns un pēkšņi – sirds iesāpas no skaistuma” /I. Ziedois/ Šos vārdus varētu atkārtot ikreiz staigājot pa dabas un cilvēku vareno kopdarbu- Gārsenes takām. J. Bondars  pateicās visiem Gārsenes pagasta pārvaldes darbiniekiem par ieguldīto darbu taku kopšanā.  
Turpinājumā, kuri vēlējās, devās pastaigā pa takām gidu pavadībā, bet citi kopā ar Ausmu Bēziņu devās uz kapsētu, lai pieminētu tos, kuri Gārsenes vēsturē atstājuši neizdzēšamas pēdas- St. Kulitānu, J. Kulitānu, J. Vilānu, J. Kažoku, M. Brakovsku un G. Geidu.
Takās gidu loma tika atvēlēta visiem, kuri divdesmit gadu garumā bija veduši tūristus caur Lutaušiem, Paradīzes ielejai, Barona krēslam un daudzām citām nostāstiem un teiksmām apvītām vietām. Andris Punculis stāstot par Lutaušiem, apmeklētājus aizveda līdz Paradīzes ielejai. Tur sportiskā atrakcijā  varēja salasīt čiekursēnes. Turpinājumā stafeti pārņēma Ilze Dubova (ex. Vārna). Ejot pa takām, daudziem pārsteigums bija zemes tauki, kuri slaveni ar savām dziednieciskajām spējām.
Pie Altārakmens sagaidīja gide Līga Mažeika. Viņa ikvienam, kaut uz brīdi ļāva justies kā baronam, sēžot Barona krēslā.  
Meža estrādē viesus uzrunāja gide Dace Geida. Šī un citas atpūtas vietas  priecē apmeklētājus pateicoties Latvijas valsts mežu atbalstam un sadarbībai daudzu gadu garumā.
Mīlestības saliņā Līgas Jaujenieces pavadībā katram bija iespēja izgatavot papīra kuģīti un ar labām domām palaist straumē. Gide Agnese Nastaja stāstījumā atcerējās skolas gados vadītās ekskursijas pie meandriem- upes līkumiem. Pie “Vistas kājas” sagaidīja gide Maruta Caunīte, kura visus aizveda līdz “Raganas mājai”. Laumu pļaviņā Aigas Andruškevičas un Kaivas Caunītes pamudināti izspēlēja burtu rēbusu, bet pie Dainu akmens Kristiana Kalniete uzsāka “Bēdu manu lielu bēdu...” Izejot caur Ošu aleju un Liepkalniņu, pils pagalmā  visi tika aicināti uz Gārsenes barona Budberga smeķīgo virumu un pils Zilās dāmas spēka dziru.
Visas dienas garumā Gārsenes pils verandā bija skatāma mākslinieces Evas Jočas un Jēkabpils mākslas skolas Aknīstes filiāles audzēkņu darbu izstāde.
Pēc pusdienām Gārsenes pils zālē notika  virtuāla ekskursija pa Gārsenes takām no pirmssākumiem līdz jubilejas gadam. Par šo atmiņu ceļojumu pateicība Edītei Pulerei, kura apkopo un glabā visa novada vēstures liecības.  Prezentāciju  papildināja gārseniešu stāstījumi par  taku veidošanu un gidu piedzīvojumiem. 
Sākumā bijušas pagasta sakopšanas talkas, tad radusies doma par taku veidošanu. Gārsenieši pateicīgi tā laika pagasta priekšsēdētājai Dainai Mažeikai un deputātiem, kuri noticēja taku veidošanas idejai. Vislielākais ieguldījums un pateicība Martai Brakovskai par Lutaušu atpūtas vietas un pārējo taku veidošanu. Atmiņās dalījās Andrejs Spole, Solomeja Meišene, Juris Brakovskis, Līga Mažeika, Marija Miglāne, Dace Geida un daudzi citi. Jau vairākus gadus Gārsenes takās tiek organizēts velokrosa "Sēlijas pērle" posms, kas dod iespēju Gārsenes taku skaistumu izbaudīt dažādos veidos.  Alberts Kreņevskis  veltīja piemiņas dzejoli Guntaram Geidam, bet  pasākuma noslēgumā Andra Puncuļa uzaicināti, ģitāras pavadījumā tika nodziedāta Gārsenes himna. 
Aizvadīta pasākumiem piepildīta diena, izjūtot Gārsenes burvībuar senatnes un dabas pieskārienu.
                                                            Sabiedrisko attiecību speciāliste L. Prande

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi