Aktualitātes » Jaunumi

Informācija mežu īpašniekiem

 Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā".

Atbalstam varēs pieteikties trīs apakšpasākumos:
1.     Apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai no 9.oktobra līdz 11.decembrim.
2.     Apakšpasākumā "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošana" - no 9.oktobra līdz 9.novembrim.
3.     Apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" atbalstu piešķir jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs no 9.oktobra līdz 9.novembrim.
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) aicina visus interesentus apmeklēt BEZMAKSAS informatīvo semināru
28.09.2017. 10:00-13:00, LLKC Jēkabpils birojā, Bebru iela 108, Jēkabpilī, kur varēsiet uzzināt par atbalsta pasākumiem mežam, kā arī citus jaunumus un aktualitātes mežu un aizaugušo zemju īpašniekiem.
Semināru organizē Sēlijas MKPC nodaļas mežsaimniecības konsultante J.Blaua, m.26534704, e-pasts: jekaterina.blaua@mkpc.llkc.lv
 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi