Aktualitātes » Jaunumi

Par arhitektūras mantojuma saglabāšanu

 Aknīstes novads vēsturiski ir bijis bagāts ar visdažādāko kultūras mantojumu – tautas tērpiem, cimdiem un arī ar mūsu mājokļu arhitektonisko veidojumu (dekoratīviem kokgriezumiem māju apdarēs, pildiņu durvīm, slēģotiem logiem utt.). Visiem zināmajos „Latvju rakstu” 3 sējumos mūsu novada īpašās vērtības ir tikušas rādītas kā Latvijai raksturīgo etnogrāfisko iezīmju paraugs – piemēram, Jāņa Indāna (Gārsenes pagastā) dzīvojamās mājas rotājošie kokgriezumi un kokamatniecības darbi.

Mūsdienās visas Latvijas, arī mūsu novada iedzīvotāji, mēdz aktīvi remontēt savus mājokļus, veidot piebūves, apšūt māju fasādes utt., darīt visu, lai dzīvošana būtu estētiska un mūsdienām atbilstoša. Šāda cilvēku rīcība ir saprotama un veicināma. Tomēr  fakts, ka modernizējot savu dzīvesvietu, tiek pazaudēts vēsturiskais „smeķis”,  ir nenoliedzams.
Tamdēļ Aknīstes Novadpētniecības muzejs lūdz ikvienu no Aknīstes novada iedzīvotājiem (uzsveru, ka tiek uzrunāti visi – gan gārsenieši, gan asarieši, gan aknīstieši, gan ciemos dzīvojošie) paskatīties uz savām mājām ar citādām acīm un novērtēt šādas lietas -
Vai mājai (arī saimniecības ēkām) ir: logu slēģi, kāda ir logu aizvēršanas sistēma (krampītis? tapiņas?), kādas ir durvis, durvju rokturis, vai māja ir guļbaļķu vai stāvbūve, varbūt tajā ir manteļskurstenis, kādā paņēmienā ir salaisti guļbaļķu pakši, vai ir veranda, vai spāru gali ir dekoratīvi veidoti, varbūt Jums ir velvēts pagrabs utt. Tātad aicinu paskatīties uz jebko Jūsu mājā, kas ir palicis no vecajiem laikiem un vēl nav pārbūvēts vai aizklāts ar mūsdienu būvmateriāliem. Turklāt aicinu pāršķirt savus foto albūmus – varbūt tajos ir bildes, kurās redzama mājas celtniecība, der arī jebkāda pasākuma foto, kurā fonā labi redzama māja.
Dodiet ziņu par savās mājās esošajām vēsturiskajām arhitektūras liecībām – nofotografējiet gan māju kopumā, gan atsevišķi detaļas (slēģus, spāru galus utt.), ja iespējams, pārfotografējiet vecās fotogrāfijas, kur redzama Jūsu māja un norādot mājvārdu un tās adresi sūtiet uz e-pastu: muzejs@akniste.lv . Ja esat ar mieru muzejam dāvināt māju oriģinālfotogrāfijas vai Jums nav iespējas pašiem savas mājas nofotografēt vai iegūt veco fotogrāfiju digitālās versijas, tad droši zvaniet uz tālruni 26436978 (Līga Jaujeniece), un mēs vienosimies par iesējamo laiku satikties Jūsu mājvietā.
Pat salīdzinot pirms kaut vai pirms 2 gadiem fotografētu ielas apbūvi vai atsevišķas mājas, nākas secināt, ka pārmaiņas ir nemitīgas un ik dienu mēs zaudējam to vēsturisko skatu, kas ir bijis skatāms mūsu priekštečiem, tamdēļ aicinu Jūs būt atsaucīgiem šīs idejas – dokumentāli saglabāt Aknīstes novada arhitektūras mantojumu, atbalstītājiem.
Vēlos piebilst, ka ievērība ir vērsta uz visām mājām, ne tikai uz tādām, kas ir unikāli vēsturiski saglabātas. Pat visvienkāršākajā mājā ir atrodamas kādas īpašas iezīmes, ko mēs vairs mūsdienās neatkārtosim.
Līga Jaujeniece,
Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītāja
 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi