Aktualitātes » Jaunumi

Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekotājiem

Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekotājiem
LLKC Daugavpils konsultāciju birojs 19. un 26. septembrī organizē BDUZ (Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos) mācības. Mācībās piedalīsies tie lauksaimnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014. - 2020. gada pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos", un, ja ir uzņemtas saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā. Apmeklējot mācību kursus, lauksaimnieki iegūs atbilstošu dokumentu, kas arī turpmāk ļaus apsaimniekot BDUZ platības un saņemt par tām maksājumus. Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2017. gads ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē. Mācībās paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības uz lauka.
Mācību norises vieta: Dvietes senlejas informācijas centrs "Gulbji", Putnu sala, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads

Kontaktinformācija: 
Inna Kolomijčuka, tālr. 27824131, e-pasts: inna.kolomijcuka@llkc.lv

Iesaku izmantot iespēju, ka apmācību vieta nav tālu. Jēkabpilī šogad BDUZ mācības nenotiks. Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapu un mācību grafiku var dabūt Aknīstē-pie lauku konsultanta.  Irēna Butkus  25649618 


 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi