Aktualitātes » Jaunumi

Informācija lauksaimniekiem

 

Lauksaimniekiem.
15. septembris
 
  • ir termiņš, kad jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem zālājiem;
  • ir termiņš, kad nezālēm aramzemē jābūt apkarotām un augiem, t.sk.,
  • zaļmēslojumam jābūt iestrādātam augsnē;
  • ir termiņš, kad jābūt nopļautai zālei, kas aug ilggadīgo stādījumu platībās.
 
      1.oktobris  
Datums, līdz kuram jānokuļ zālāji sēklaudzēšanai, kas kārtējā gadā ir pieteikti lauku apskatei VAAD, ja vēlāties saņemt  BSA par sertificētu stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām.

      20.novembris
 Datums, līdz kuram pašvaldībām tiek nodoti dati par lauksaimnicības zemes (LIZ) apsekošanu
LAD apkopo iegūto informāciju un datus par neapstrādātajām LIZ platībām, un līdz 20.novembrim iesniedz vietējām pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes aprēķināšanai.
Lauku attīstības konsultante I.Butkus
 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi