Aktualitātes » Jaunumi

Atklāts ideju konkurss “Sēlijas amatnieki Simtgades bērniem”

Nolikums

 VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBA ORGANIZĒ IDEJU KONKURSU "SĒLIJAS
AMATNIEKI SIMTGADES BĒRNIEM"

Ideju konkurss- dāvanu komplekts_ "_Sēlijas amatnieki Simtgades
bērniem"- ir konkurss par visatbilstošāko, vizuāli un saturiski
piemērotāko dāvanu komplektu jaundzimušajiem. Pieteikumā konkrēti
jāatspoguļo dāvanu komplekta detalizēts apraksts, iekļaujot skices,
izmaksas un piedāvājuma izgatavošanas termiņi. Katrs pretendents
drīkst iesniegt vienu vai vairākus piedāvājumus.

Konkursa kopējais budžets ir 484 EUR, viena dāvanu komplekta
vērtība nedrīkst pārsniegt 10.00 EUR (+PVN). Konkursa uzvarētājam
ir jāizgatavo 40 dāvanu komplekti.

Konkursa mērķis - iegūt pēc iespējas labāku vizuāli un tehniski
izstrādātu ideju _"_Sēlijas amatnieki Simtgades bērniem"
dāvanas izveidošanai. Izveidot īpašu dāvanu komplektu, lai
atbalstītu novada jaunās ģimenes un sveiktu katru simtgadē dzimušo
novadnieku.

Konkursa priekšmets- dāvanu komplekta idejas apraksts (idejas skice,
estētiskais noformējums, materiāla un izmēru apraksts, kopējo
izmaksu tāme); Dāvanu komplekta vizuālā identitāte jāsagatavo kā
grafisks zīmējums vai datorsalikums uz A4 formāta lapas.

Konkursa darbus vērtēs Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komiteja, un piesaistīti eksperti.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 29. septembrim plkst. 14:00
Viesītes novada pašvaldībā Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes
novads, 1.stāvā, visās pagastu pārvaldēs, iesniedzot personīgi vai
atsūtot pa pastu.

Pēc rezultātu paziņošanas, Viesītes novada pašvaldība slēdz
līgumu ar konkursa uzvarētāju par 40 dāvanu komplektu izgatavošanu.

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi