Aktualitātes » Jaunumi

Aknīstes novada pašvaldība izsludina Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu

 Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus komisijā ir:

Ø    reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām;
Ø    katram attiecīgās domes deputātam;
Ø    ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (vēlētāju grupai)
Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, deputāts vai vēlētāju grupa drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
Par komisijas locekli var pieteikt ikvienu Latvijas pilsoni:
Ø     kurš prot latviešu valodu;
Ø     kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
Ø     kurš nav Saeimas vai Aknīstes novada domes deputāts.
Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar likuma prasībām.
Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.
Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.
Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikumu veidlapas var saņemt Aknīstes novada pašvaldībā.
Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikumus iesniegt Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, kancelejā (1.kabinetā) līdz 2017.gada 21.augustam.
Tālrunis uzziņām  65237750; 65237751

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi