Aktualitātes » Jaunumi

Iedzīvotāju projektu konkursa rezultāti 2017.gadā

Iedzīvotāju projektu konkursa rezultāti 2017.gadā

 Iedzīvotāju projektu konkursa rezultāti 2017.gadā

Vieta
Projekta nosaukums
Punktu skaits
Pieprasītā summa (EUR)
1.
SAKĀRTOSIM VIDI, KUR DZĪVOJAM
515
500.00
2.
Mēs ceļā uz Latvijas simtgades svētkiem
485
500.00
3.
Vides sakārtošana Gārsenes pagasta „Aronijās’’
421
500.00
4.
„Zaļais dārzs – plakāti par Asares luterāņu baznīcu un Augškurzemes partizānu pieminekli Informācijas stendam”
421
200.00
5.
Jaunajām māmiņām draudzīgas mājas ieejas
410
500.00
6.
Ūdensvada un kanalizācijas pievada izbūve Aknīstes evanģēliski luteriskajai baznīcai
409
850.94
300.00
7.
Mākslas meistarklases Aknīstes bērniem
393
500.00
8.
UZLABOJAM PELDĒTAVU!
383
496.79
9.
Veiksmīgas komunikācijas atslēga
370
300.00
10.
Ar saknēm savā zemē
352
500.00
11.
Dari, Dod, Radi
272
500.00
Kopējā projektiem piešķirtā summa EUR 2 500,00.
  1. Biedrība „Kraujieši”, projekta nosaukums „SAKĀRTOSIM VIDI, KUR DZĪVOJAM” – tiks labiekārtota daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Kraujas 1”, „Kraujas 2”, „Kraujas 3” un „Kraujas 4” piemājas teritorija, uzstādot 3 soliņus ar atzveltnēm uz metāla kājām, atjaunots volejbola laukuma vides elementu krāsojums.
  2. Neformālā grupa „Savējie”, projekta nosaukums „Mēs ceļā uz Latvijas simtgades svinībām” – tiks izveidota atpūtas vieta ar galdu un dārza kamīnu pie trešās nodaļas ēkas, tādējādi uzlabojot Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas darbinieku un pacientu dzīves kvalitāti un sakārtojot apkārtējo vidi, radot iespēju atpūtas vietā rīkot pasākumus, kā arī tā būs lieliska vieta valsts svētku un dažādu gadskārtu svētku svinēšanai.
  3. Neformālā grupa „Iedzīvotāju grupa „Aronijas””, projekta nosaukums „Vides sakārtošana Gārsenes pagasta „Aronijās” – bijušās gāzu cisternu atrašanās teritorijas vietā tiks izveidots automašīnu stāvlaukums, blakus autostāvvietai tiks izveidota nojume atkritumu konteineriem.
  4. Reliģiska organizācija „Asares evaņģēliski  luteriskā draudze”, projekta nosaukums „ZAĻAIS DĀRZS – plakāti par Asares luterāņu baznīcu un Augškurzemes partizānu pieminekli Informācijas Stendam” – informācijas stendā atspoguļotā vēsturiskā un aktuālā informācija vienmēr būs pieejama pagasta un novada iedzīvotājiem, tūristiem, ekskursantiem, viesiem, draudzes locekļiem u.c. interesentiem. Gida stāstījums vairs nebūs nepieciešams.
  5. Neformālā grupa „Daudzdzīvokļu mājas „Dimanti” iedzīvotāji”, projekta nosaukums „JAUNAJĀM MĀMIŅĀM DRAUDZĪGAS MĀJAS IEEJAS” – tiks izveidota slīpa virsma, ieklājot bruģakmeni, kas veidos lēzenu salaidumu mājas ieejai ar esošo ceļa virsmu, nomainītas apmales pie daudzdzīvokļu mājas ieejām.
  6. Reliģiska organizācija „Aknīstes evanģēliski luteriskā draudze”, projekta nosaukums „Ūdensvada un kanalizācijas pievada izbūve Aknīstes evanģēliski luteriskajai baznīcai” – projektam piešķirts daļējs finansējums EUR 300,00 – baznīcas ēkai tiks izbūvēts kanalizācijas un ūdensvada pievads, sakārtojot un ierīkojot tualetes telpu.
 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi