Aktualitātes » Jaunumi

Aknīstes novada pašvaldība projekta ietvaros saņem jaunu specializēto autotransportu

 

Kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai tika iegādāts specializētais autotransports
Īstenošanas laiks: 19.10.2016-15.05.2017.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu un palielinātu pieejamo pakalpojumu klāstu novada iedzīvotājiem, ir īstenots LEADER projekts “Specializētā autotransporta iegāde Aknīstes novada vajadzībām” Nr.16-05-AL24-A019.2203-000002, kurā tika iegādāts specializētais autotransports, ar kura palīdzību varēs nodrošināt personas ar pārvietošanās traucējumiem, kuras pastāvīgi nespēj izmantot sabiedrisko transportu vai nav pieejams transports, nokļūšanu uz medicīnisko vai rehabilitācijas iestādi visā Latvijas teritorijā. Šo pakalpojumu var izmantot visi novada iedzīvotāji, kuriem ir pārvietošanās vai kustību traucējumi, iepriekš sazinoties ar Sociālo dienestu, pakalpojums ir pieejams bez maksas.
Projektu līdzfinansēja Eiropas Savienības Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).
Projekta kopējās izmaksas EUR 50 063.00:
-        Publiskais finansējums (ELFLA): 27 000.00 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām,

 

-        Pašvaldības līdzfinansējums: 23 063.00 EUR.

 

 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi