Aktualitātes » Jaunumi

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” izsludina gadskārtējo jaunrades konkursu „Vedējs 2017”

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”   izsludina gadskārtējo jaunrades konkursu  „Vedējs 2017”
Lauku partnerības “Sēlija” rīkotā radošā konkursa “VEDĒJS” noslēguma pasākumā tā  dalībnieki nokļūst mūsu tautas svētku atmosfērā, kas līdzīga Dziesmu svētkiem. Kāpēc? Vienkopus sanākuši cilvēki ar piederības sajūtu savai tautai, savam stūrītim zemes – savam pagastam, saviem cilvēkiem. Tie ir labo vārdu svētki Vedēja nosaukuma cienīgiem lauku cilvēkiem. Par pozitīvi domājošiem radošiem cilvēkiem aicinām rakstīt arī šogad – konkursa norises 12.reizē.
 
 
Par ko rakstīt:
1.Par pozitīvi domājošiem radošiem cilvēkiem Jūsu pagastā.
2.Par jauniešiem, kas veiksmīgi iekļāvušies pagasta dzīvē un mēģina to padarīt daudzkrāsaināku.
3.Par vietējiem uzņēmējiem, kuri ne tikai veiksmīgi vada savu uzņēmumu/saimniecību, bet arī piedalās pagasta pasākumos un atbalsta tos materiāli.
Rakstītāji: ikviens Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novada iedzīvotājs.
 
Darbu saturs, apjoms, noformējums:
Konkursa dalībnieki izvēlas vienu sava pagasta, novada vai lauku partnerības teritorijā dzīvojošu  cilvēku, kurš sabiedrības labā dara ko tādu, kas neietilpst šī cilvēka tiešajos darba pienākumos, un veido par viņu literāru jaunrades darbu (tēlojumu, eseju, miniatūru, aprakstu). Kāpēc šim cilvēkam piedien nosaukums „vedējs” - kā viņš spēj vest citus, vest prom no pelēcības, neapmierinātības, vest uz aktīvu darbošanos?
Lūgums aprakstīt sava varoņa veikumu pēdējo 3-5 gadu laikā.
Raksta autoram tēlaini jāapraksta 3-4 epizodes, kas vislabāk raksturo šī vedēja nozīmību sava pagasta dzīvē. Rakstā var iekļaut intervijas, dažādu cilvēku izteikumus, kas raksturo apraksta varoni. Ļoti vēlams pievienot 1-3 fotogrāfijas ar anotācijām.
Iesniegšanas laiks: līdz 2017.gada 15.jūlijam.
Labāko radošo darbu autori iegūs naudas prēmijas. Visi konkursa dalībnieki tiks uzaicināti uz noslēguma pasākumu un saņems piemiņas suvenīrus. Darbi, kas atbildīs konkursa mērķiem, tiks izmantoti publikācijām rajona masu informācijas līdzekļos.
Konkursa nolikums : biedrības “LP Sēlija” mājas lapā www.partneribaselija.lv
 
Iesniegt Skaidrītei Medveckai
                        Adrese: Skolas 16a, Aknīste, LV-5208
                        e-pasta adrese: sk_medvecka@inbox.lv
                        T. 26590352
 
Skaidrīte Medvecka
Administratīvā vadītāja

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi