Aktualitātes » Jaunumi

Bišu saimju īpašniekiem

Bišu saimju īpašniekiem

 Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu uz 1. maiju un 1. novembri. Dati sniedzami attiecīgā mēneša laikā.

 

Pārskats par bišu saimēm lgar atskaites datumu 01.05.2017. ir jāiesniedz no 01.05.2017. līdz 31.05.2017.

 

Visērtāklg Pārskatu lgir ievadītlg elektroniski LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā.
Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā, ar Datu centru jānoslēdz līgums. Informācija šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/
Kamēr nav noslēgts datu ievades līgums, spēkā ir veidlapa - http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/ , Nr. 8.1 - to var sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē (arī ZM klientu apkalpošanas centros, adreses šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/ ).
Atskaites datumi ziņām, kas sniedzamas par mājputniem, trušiem, savvaļas dzīvniekiem un putniem, kažokzvēriem, akvakultūrām un aukstasiņu dzīvniekiem, nemainās - šīs ziņas joprojām jāsniedz uz attiecīgā gada 1. janvāri un 1. jūliju!
Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.
I.Butkus-lauku attīstības konsultante, 25649618

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi