Aktualitātes » Jaunumi

Neretas Lieldienu ZOLES turnīrs

 

NOLIKUMS.
 
 
Latviešu nacionālā spēle – Zole – ir izcils veids kā aizrautīgi un vērtīgi pavadīt laiku, tāpēc lai noskaidrotu labākos Sēlijas novada zolmaņus Neretā Otrajās Lieldienās jau tradicionāli trešo gadu tiek rīkots Zoles turnīrs.
 
Turnīra organizatori Imants Parādnieks un Miervaldis Vavers
Spēles galvenais tiesnesis Jānis Pučinskis
 
TURNĪRA NORISES LAIKS UN VIETA
Nereta, Neretas Kultūras nams, P.Lodziņa iela 1
2017.gada 17.aprīlī
Turnīrs sākums plkst. 9.30.
Reģistrācija no plkst. 9.00.
 
TURNĪRA DALĪBNIEKI
 
Turnīrā drīkst piedalīties ikviens, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, samaksājis dalības maksu, izprot spēles gaitu un ievēro nolikuma prasības.
 
TURNĪRA NORISE
 
Turnīrs norit septiņās kārtās, katrā no tām tiek izspēlētas 24 partijas.
Laiks katrai kārtai viena stunda.
Pusdienas pārtraukums 13.00 – 13.40. Noslēgums 19.00
Ja spēlētājs nav ieradies uz kārtas sākumu, par to paziņo tiesnesim. Galdiņam tiesnesis aiztur spēles laiku līdz trijām minūtēm. Ja šajā laikā spēlētājs nav ieradies, pie galdiņa uzsāk spēli bez viņa. Iztrūkstošais dalībnieks saņem personīgo puli. Ja iztrūkstošais spēlētājs neierodas līdz ceturtās partijas sākumam, viņš konkrētajā kārtā tiek diskvalificēts. 
Ja aizkavēšanās vai spēles pārtraukums rodas saistībā ar tiesāšanu, piešķir kompensācijas laiku.     
 
VERTĒŠANA.
            Pie galda 4 spēlētāji                           pie galda 3 spēlētāji
  1. vieta pie galda 6 punkti                      1. vieta pie galda 6punkti
1-2. vieta pie galda 5 punkti                     1-2. vieta pie galda 5punkti
  1. vieta pie galda 4 punkti                      2.vieta pie galda ja plusi 4punkti
2-3. vieta pie galda 3 punkti                     2.vieta pie galda ja  nulle  3punkti
  1. vieta pie galda 2. punkti                     2.vieta pie galda ja mīnusi 2punkti
3-4. vieta pie galda 1. punkts                    3.vieta pie galda 0 punkti
4.vieta pie galda 0 punktu
 
 
Ja turnīrā dalībniekiem ir vienāda iegūto punktu summa, par noteicošo pieņem lielāko mazo punktu skaitu. Nākošais kritērijs – vairāk uzvaras kārtās.
 
DALĪBAS MAKSA UN APBALVOŠANA.
 
Dalības maksa 5 EUR.
Visa iemaksātā dalības maksa veido balvu fondu.
Atkarībā no dalībnieku skaita naudas balvas saņems pirmie trīs labākie, ja dalībnieku skaits ir līdz 30:
1.      vieta – 60 % no balvu fonda
2.      vieta – 30 % no balvu fonda
3.      vieta  -10 % no balvu fonda
31 un vairāk dalībnieki:
Prēmiju fonds tiek sadalīts sekojoši:
1.      vieta – 40 % no balvu fonda + 50 eiro papildus sponsora balva
2.      vieta – 25 % no balvu fonda
3.      vieta – 15% no balvu fonda
4.      vieta – 8 % no balvu fonda
5.      vieta – 7 % no balvu fonda
6.      vieta – 5 % no balvu fonda
Gadījumā ja dalībnieku skaits sasniegs 50 vai vairāk - papildus sponsoru balva 100 eiro.
Pirmajām trīs vietām tiks pasniegti speciāli izgatavotas balvas-kausi. Īpašu balvu saņems arī Azartiskākais spēlētās – tas kurš visa turnīra laikā spēlējis visvairāk zoles un Laimīgākais spēlētājs - 13 vietas ieguvējs.
Visu turnīra laiku nodrošināta kafija un tēja bez maksas.
 
VISPĀRĒJIE SPĒLES NOTEIKUMI
 
Spēles pamata likme 0,2EUR punktā.
Spēles notiek pēc “ Šveices sistēmas”. Spēlētāju sastāvu un kartību pirmajā kārtā nosaka izloze.
   Pirmais dala tas, kurš izvilcis stiprāko kārti. Spēles pierakstu veic pēc vienošanās, ja vienoties nespēj, tad pierakstu veic ceturtais spēlētājs.
   Sākot no otrās kārtas, vietu pie galda izvēlas tas dalībnieks, kurš ieņem augstāku vietu, pārējie, atbilstoši ieņemamajām vietām no dalībnieka pa kreisi.
   Visi dalībnieki pie galdiņiem tiek sadalīti pa četri. Ja dalībnieku skaits nedalās ar četri, tad pie pēdējiem galdiņiem spēlē trijatā.
   
    Kārtis pārceļ divās kaudzītēs, bet ne mazāk par divām kārtīm. Jebkurš dalībnieks pirms pārcelšanas var lūgt tās vēlreiz kārtīgi samaisīt. Par prasības ignorēšanu dalītājs var saņemt brīdinājumu , bet atkārtoti ignorējot prasību – puli. Šīs domstarpības gadījumā jāpieaicina tiesnesis. Dalītājs nedrīkst apskatīt apakšējo kārti un piepirkumu. Piepirkuma kārtis neatklāt arī pules gadījumā.
    Par piepirkuma apskatīšanos saņem brīdinājumu, bet atkārtoti – puli.
    Lielais “noraktās kārtis” nedrīkst skatīties. Pirmo reizi par kļūdu saņem piezīmi, bet atkārtoti – personīgo puli.
    Jebkuram dalībniekam pie galdiņa ir tiesības pieprasīt parādīt beidzamo apgriezto stiķi. Pārējos stiķus līdz partijas beigām skatīties aizliegts. Par šo pārkāpumu dalībnieks saņem puli.
    Spēlētāji kārtis uz galda liek rindas kārtībā. Rindas kārtības apsteigšana  un ne pēc noteikumiem uzlikta kārts tiek uzskatīta par nekorektu un rupju kļūdu un tiek sodīta ar personīgo puli.
    Ja izspēles kārtību sajauc mazais, tad saņem personīgo puli un lielais var izvēlēties vai turpināt spēli.
    Ja lielais neuzliek prasīto kārti, bet paspēj kļūdu izlabot līdz stiķa aizvēršanai, tad puli nesaņem.
    Ja šo kļūdu ievēro pēc nākošā stiķa pirmā gājiena, tad lielajam piešķir zaudējumu un personīgo puli. Zaudējums lielajam vai mazajiem netiek piešķirts, ja kļūdas brīdī partija ir jau uzvarēta. Šajā gadījumā saņem tikai personīgo puli.
     Kļūdas gadījumā, kad sods ir personīgā pule, bet puļu nav, liek divas pules – personīgo puli un kopējo.
     Ārpus rindas pacelts piepirkums vai paceltas cita dalībnieka kārtis :
a)      bez puļu spēlē – zaudējums kā lielajam
b)      puļu spēlē – zaudējums kā lielajam un personīgā pule.
Ja dalībnieks ārpuskārtas pateicis “garām”, tad pārējie var pieprasīt personīgo puli.              Padoties pirms spēles beigām nevar, izņemot, kad tam piekrīt pārējie spēles dalībnieki.
 Jebkura strīdīga jautājuma gadījumā nedrīkst sajaukt kārtis.
   Tiesnesim tiesības iejaukties spēlē ir tikai pēc spēles dalībnieku pieprasījuma.
   Par noteikumu pārkāpumu uzskatāma jebkura sarunāšanās, kas var ietekmēt spēles rezultātu.
   Šādos gadījumos soda mēru izlemj tiesnesis pēc spēlētāju protesta.
   Ja kāds sacensību dalībnieks nevar veikt pēc kārtas norēķinus, viņš tiek atstādināts no tālākas līdzdalības sacensībās, kā arī tiek anulēti tā posma rezultāti.                            
 
   Ja kāds spēlētājs atsakās spēlēt ar pārāk iereibušu dalībnieku, tad vainīgais no turnīra tiek izslēgts.
 
   Brīdinājumu var saņemt spēlētājs par nevajadzīgu runāšanu, lamāšanos, spēles komentēšanu. Ja kārtas laikā tas atkārtojas – saņem personīgo puli.
 
Visus strīdus jautājumus, kas nav paredzēti nolikumā, izšķir turnīra galvenais tiesnesis.
 

 

 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi