Aktualitātes » Jaunumi

Par kandidātu sarakstu iesniegšanu

Par kandidātu sarakstu iesniegšanu

 

Par kandidātu sarakstu iesniegšanu
Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām notiks no 2017.gada 14. līdz 24.aprīlim.
Kur jāiesniedz kandidātu saraksti?
Deputātu kandidātu saraksti jāiesniedz Aknīstes novada vēlēšanu komisijai, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Aknīstes novada vēlēšanu  komisija pieņems kandidātu sarakstus:
18.aprīlī – no plkst.15.00 līdz 17.00;
20.aprīlī – no plkst.8.00 līdz 12.00;
22.aprīlī – no plkst.9.00 līdz 12.00;
24.aprīlī – no plkst.10.00 līdz 18.00
vai vienoties par citu pieņemšanas laiku ar komisijas priekšsēdētāju B.Baluli (tel. 26190428) vai sekretāri I.Buiķi (t.22400834).
Kādas ir prasības deputātu kandidātu saraksta iesniegšanai?
Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”.  Kandidātu saraksts, ziņas par deputātu kandidātiem un priekšvēlēšanu programma jāiesniedz rakstveidā (izdrukātas un parakstītas veidlapas no programmas).
Rekvizītus lietojumprogrammas izmantošanai var saņemt attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijā, iesniedzot pieteikumu klātienē vai elektroniski. 
Cik liela ir drošības nauda, lai pieteiktu kandidātu sarakstu vēlēšanām?
Drošības naudas lielums Aknīstes novadā ir 120 €, jo pašvaldības administratīvajā teritorijā ir līdz 5000 iedzīvotāju.
Drošības nauda jāiemaksā Aknīstes novada pašvaldības kontā:
Aknīstes novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000026441
Juridiskā adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
AS SEB banka, kods UNLALV2X, Konts LV82UNLA0009012130037  
Maksājuma dokumentā, kuru izsniedz banka un kas iesniedzams vēlēšanu komisijai, jānorāda:
1) persona, kas veikusi maksājumu;
2) kandidātu saraksta nosaukums, par kuru drošības nauda iemaksāta;
3) vēlēšanu apgabala nosaukums, kurā saraksts pieteikts;
4) datums, kad veikts maksājums.
Svarīgi!
Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona.
Drošības nauda tiks atmaksāta, ja attiecīgās domes vēlēšanās no saraksta tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. Ja neviens deputāts netiks ievēlēts, tad vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs attiecīgās pašvaldības budžetā.
Ieteikums! Iesniedzot sarakstu, aizpildīt un vēlēšanu komisijai iesniegt arī iesniegumu ar konta rekvizītiem, uz kuru atmaksāt drošības naudu.
Aknīstes novadā, kurā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir līdz 5000 iedzīvotāju, domē ievēlējami 9 deputāti
 

 

Sīkāka informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā    https://www.cvk.lv/pub/public/31428.html

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi