Aktualitātes » Jaunumi

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības "Aknīste" kopsapulce

 Kopsapulce notiks š. g. 24.martā, plkst.l0.00 Aknīstes novada domes zālē.

Darba kārtībā:
  • Pilnsapulces atklāšana (sapulces vadītāja, protokolista un balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas).
  • Valdes priekšsēdētājas ziņojums (finanšu grāmatvedības pārskats par 2016.gadu.)
  • Revīzijas komisijas ziņojums.
  • LPKS „AKNĪSE" gada pārskata apstiprināšana.
  • Valdes locekļa vēlēšanas.
  • Debates.


 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi