Aktualitātes » Jaunumi

Aicinām iesniegt savus izstrādājumus konkursam „Lauku partnerības „Sēlija“ kvalitātes zīme“

 

Līdz šī gada 27. martam konkursam aicinām iesniegt amatniecības izstrādājumus, rokdarbus, interjera priekšmetus, kas izgatavoti Lauku partnerības „Sēlija” teritorijā – Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novados.
Izstrādājumam jāatbilst šādām prasībām:
-        Nepārtikas prece;
-        Izstrādājums ir oriģināls, tā izgatavošanā nav pielietotas no interneta resursiem/citiem avotiem tieši pārceltas ieceres;
-        Izstrādājums ir kvalitatīvi izgatavots gan no mākslinieciskā, gan tehniskā viedokļa;
-        Izstrādājums atbilst vienam/vairākiem no šādiem pielietojuma veidiem:  prezentācijas priekšmets; interjera priekšmets; mājsaimniecības priekšmets ar praktisku pielietojumu; suvenīrs; dāvana;  rotaslieta;
-        Tā izgatavošanā izmantoti pamatā dabiski materiāli – dzija, māls, koks, akmens, u.t.t.. Izstrādājumi no plastikas, otrreizējām izejvielām, u.c. tiek akceptēti tikai tādā gadījumā, ja tie demonstrē augstu tehnisko kvalitāti un oriģinālu dizainu;
-        Vēlams – ietvertas teritorijai raksturīgās komponentes: rakstu elementi, ainavas elementi, notikumi, tradīcijas, asociācija ar tiem, u.t.t.
 
Pirmās “Lauku partnerības “Sēlija” kvalitātes zīmes tika piešķirtas 2016. gada 25. novembrī, un tās saņēma 17 autoru izstrādājumi. Daļa no šiem izstrādājumiem šobrīd ir nopērkama Aknīstē, kafejnīcā “Liepas”, Jēkabpils novada Rubeņu ciemata veikalā “Rubeņi”, Viesītē, veikalā “Viesītes efejas”. Visās minētajās tirdzniecības vietās ir uzstādīti speciāli stendi tieši šiem izstrādājumiem.  Sākot ar maija mēnesi, stends tiks uzstādīts Raiņa muzejā “Tadenava”, kura vadība savu piekrišanu vietējo amatnieku produkcijas izplatīšanai jau ir devusi. Iespējams, izdosies vienoties vēl ar kādām populārām, tūristu iecienītām vietām. Varbūt festivālam “Sansusī”  šogad vajadzēs arī suvenīrus?
Tādēļ visus darbu autorus aicinām domāt arī par izstrādājuma pārdošanas iespējām – ko mēs paši iegādātos kā suvenīru? Kādam šim izstrādājumam jābūt, un kādai tā pārdošanas cenai?
 
Konkursa dalībnieku skaits nav ierobežots. Konkursā var piedalīties ikviens, kurš darbojas LP „Sēlija” teritorijā – Aknīstes, Jēkabpils,. Krustpils, Salas un Viesītes novados.  Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt vienu vai vairākus darbus, tiem jāpievieno arī  izstrādājuma apraksts un kontaktinformācija, kas kopumā nepārsniedz vienu A4 lapu.
 
Sīkāk par šo konkursu un tā noteikumiem lūdzam lasīt nolikumā – www.partneribaselija.lv , kā arī interesēties tieši Lauku partnerībā “Sēlija”.
 
Darbu iesniegšana, sazinoties ar Ievu t.29548967 vai Skaidrīti t.26590352 – līdz 2017. gada  27. martam!
Taču, ja darba pabeigšanai ir nepieciešama vēl kāda papildus diena, tad pastāv iespēja nogādāt savus izstrādājumus uz Aknīsti, kafejnīcu “Liepas” līdz 29. marta pl. 10 30, Lauku eksporta kluba marta nodarbības norises vietu un laiku.
Šajā dienā pl. 13 30 notiks konkursa darbu izvērtēšana.
Izvēloties nogādāt savu ražojumu uz Aknīsti, papildus iegūsiet iespēju gan iepazīties ar šo jauko vietu, tās rašanās stāstu un saimniecēm, gan arī piedalīties kopīgā diskusijā ar festivāla “Sansusī” organizatoru radošo komandu, plānojot jau šīs vasaras sadarbības pasākumus.
 
Biedrības „Lauku partnerība
Sēlija” izpilddirektore                                                                        Ieva Jātniece

 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi