Aktualitātes » Jaunumi

Aknīstes novada pārstāvji iepazīst iedzīvotāju kopdarbības pieredzi Elkšņos

 Vietējās rīcības grupas „Lauku partnerība Sēlija” kārtējais izbraukuma seminārs uzņēmējdarbības  un kopdarbības veicināšanai šoreiz veda uz Viesītes novada Elkšņu pagastu. Tur darbojas  veiksmīgā uzņēmēja Jolanta Kovnacka  - pēc senām vecmāmiņas receptēm radītās „Alīdas kafejas” ražotāja. Tā kā ražotne atrodas Elkšņu centrā, Jolanta vēlējās parādīt arī citus objektus, ar ko lepojamies  - Alberta Eglīša mantojumu Elkšņu skolas ēkā un Atmiņu istabu pagastmājā.

Kā izteicās Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Gavars, viņu satrauc situācija, ka laukos  daudz tukšu, neizmantotu telpu, tai pašā laikā vietējo iedzīvotāju interešu  grupām  nav vietas, kur sapulcēties un kopā darboties. Jo jebkurai darbībai vajag telpas, kur strādāt,  aprīkojumu un mēbeles, kur novietot materiālus un eksponēt  paveikto. J.Gavars patīkami pārsteigts redzot, ka Elkšņos tam ir rasts risinājums - pagastmājas telpās, kur agrāk bija ciema izpildkomiteja un  sarkanais stūrītis, tagad biedrība „Vides un tūrisma attīstības klubs Sēlija” izveidojusi Atmiņu istabu ar bagātīgu materiālu klāstu par pagasta ļaudīm un mājvietām, vietējā interešu grupa (VIG)  rokdarbu pulciņš  „Savam priekam” nodarbojas ar seno rokdarbu prasmju apgūšanu. Slēgtās pasta telpas atvēlētas jauniešiem novusa spēlei.  Realizējot jauniešu iniciatīvu projektu, iegādāti novusa galdi, pieredzējuša spēlētāja Ā. Barduļa vadībā vakaros notiek treniņi.  Tas paveikts, pagasta pārvaldes vadībai uzklausot un atbalstot iedzīvotāju ierosmes.
Aknīstes novadu 28.februāra seminārā Elkšņos pārstāvēja Jānis Gavars, novadpētniecības muzeja vadītāja Līga Jaujeniece, pašavaldības tūrisma speciāliste Jurgita Dūna un brīvprātīgā darbiniece no Slovākijas Simona Katianova. Viņi atzinīgi izteicās par iespēju atbraukt uz tuvāko  kaimiņu novadu un ieraudzīt lauku iedzīvotāju darbības  pozitīvus piemērus.
Rudīte Urbacāne,
Elkšņu pagasta Atmiņu istabas vadītāja. Tel.29273475
 

R.Urbacānes foto:

 Tukšajā Elkšņu pamatskolas ēkā izvietota bijušā skolas absolventa, leģionāra, rakstnieka un publicista Alberta Eglīša mantojums – latviešu trimdas mākslinieku gleznu galerija un retu grāmatu kolekcija.

 Semināra dalībnieki 28.februārī pārrunā redzēto Elkšņu pagasta Atmiņu istabā. 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi