Aktualitātes » Jaunumi

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē

 Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 01.04.2017, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS – https://eps.lad.gov.lv/login), ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2017.gada Vienotā iesnieguma sezonai.

Pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecības zemi un ainavu elementiem lauku blokos.
Saite uz LAD ģeogrāfisko informācijas sistēmu:
http://karte.lad.gov.lv/.
Lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījums jāiesniedz, ja vēlaties:
– iekļaut lauku blokā JAU sakoptu platību;
– pievienot jaunus ainavas elementus;
– no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.
UZMANĪBU! Uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi platībai jābūt sakoptai (nav krūmu, celmu, kūlas u.c.). Platība tiks apsekota dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana.

PRECIZĒŠANAS PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANA NAV PIETEIKŠANĀS UZ ATBALSTU. LAI PIETEIKTOS PLATĪBU MAKSĀJUMIEM, JUMS JĀIESNIEDZ VIENOTAIS IESNIEGUMS 2017. GADAM!
Vienotā iesnieguma iesniegšanas laikā ārpus lauku bloka varēs pieteikt tikai tādu sakoptu platību, kas ir vismaz 0.30ha.
Šī e-pasta pielikumā ir pievienota Rokasgrāmata lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas
I.Butkus-lauku attīstības konsultante

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi