Aktualitātes » Jaunumi

Informācija par ESF projektu „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

 2017.gadā Labklājības ministrija sadarbībā ar AS „Attīstības finanšu institūciju Altum” plāno uzsākt ESF projektu „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”. Projektā grantu (naudas līdzekļu dāvinājumu uzņēmējdarbības attīstībai) varēs saņemt līdz 200 esošie uzņēmumi, biedrības, kuri nodarbina vismaz 2 darbiniekus (tai skaitā arī NVA nodarbinātības programmā nodarbinātos), vai jaundibinātie uzņēmumi (20). Visiem projektā startējošajiem vispirms būs jāreģistrējas sociālo uzņēmumu reģistrā Labklājības ministrijā, kura tālāk sadarbosies ar ALTUM granta piešķiršanā. Labklājības ministrija plāno uzsākt uzņēmēju reģistrāciju ar 2017.gada aprīli.

Pielikumā - semināra materiāli.
 
 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi