Aktualitātes » Jaunumi

Mācības ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājiem

 Šī gada maijā SIA LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs plāno rīkot divu dienu mācības lauksaimniekiem, kuri Lauku atbalsta dienestā (LAD) piesakās pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un ir uzņēmušies saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem, kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase. Atbalsta saņēmējiem ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Komplektējot grupu, priekšroka būs tiem, kam ir otrais saistību gads.  
Paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības uz lauka. Mācības tiek īstenotas projekta LAP investīciju pasākumi 2014.-2020. gadam ietvaros un ir bezmaksas.
Uz mācībām jāpiesakās pie novadu lauku attīstības konsultantiem. vai Jēkabpils konsultāciju birojā: t. 65237764, mob.t. 25649618 vai elektroniski:  irena.butkus@llkc.lv

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi