Aktualitātes » Jaunumi

Par biznesa inkubatoriem

Par biznesa inkubatoriem

 Jēkabpils biznesa inkubatorā atbalstu 50%  apmērā savas biznesa idejas attīstībai, biznesa plāna izstrādei vai jau esoša jauna uzņēmuma darbības veicināšanai būs iespējams saņemt Jēkabpils,Krustpils,Pļaviņu,Kokneses,Aizkraukles,Skrīveru,Jaunjelgavas,Neretas,Viesītes,

Aknīstes un Salas  novadu fiziskām personām (biznesa ideju autoriem), uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem.  ar atbalsta intensitāti 50%.
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoru atbalsta mērķis ir attīstīt uzņēmējam tādas prasmes, lai pēc izstāšanās no inkubatora tas spētu patstāvīgi būt konkurētspējīgs un pelnošs.
 
Biznesa inkubators pieņem pieteikumus uz priekšinkubācijas un inkubācijas periodiem. Pieejamie atbalsta veidi inkubatorā uzņemtajiem būs sekojoši:
 
·        bezmaksas open-office darba vieta
·        bezmaksas semināri, apmācības un konsultācijas
·        pakalpojumi uzņēmējdarbības nodrošināšanai ar 50% līdzfinansējumu piem: (grāmatvedības, juridiskie, telpu nomas, mājas lapas, dizaina, tehnoloģiskā procesa izstrādes, programmēšanas, mārketinga pakalpojumiem u.c)
·        iespēja saņemt granta finansējumu:
o    5’000 EUR aprīkojumam, iekārtām, izejvielām (pēc gada no pieteikuma reģistŗēšanas BI);
o    10’000 EUR specifiskiem pakalpojumiem piem. prototipēšanai, sertificēšanai (pēc gada kā uzņēmums ir reģistrēts UR).
·        bezmaksas mentoru atbalsts
 
Inkubatorā varēs iestāties gan fiziskas personas ar biznesa ideju, gan jau esoši komersanti (IK, KS, PS, SIA, AS), kas nav reģistrēti ilgāk  par 3 gadiem. Biznesa darbības nozarei būs jābūt atbalstāmai, kā arī deklarētai/reģistrētai adresei būs jābūt Jēkabpils BI darbības teritorijā esošajos 11 novados: Jēkabpils,Krustpils,Pļaviņu,Kokneses,Aizkraukles,Skrīveru,Jaunjelgavas,Neretas,Viesītes,
Aknīstes un Salas novados. Inkubatorā atbalstu būs iespējams saņemt maksimāli 4 gadus.
 
Pieteikumu pieņemšana uzņemšanai Jēkabpils biznesa inkubatorā ir sākta no 2016.gada 1.decembra.Biznesa inkubatorā nav uzsaukuma, tāpēc pieteikumu pieņemšana notiks nepārtraukti līdz 2023.gada 31.decembrim(projekta beigu datums) .

Kontaktinformācija:
LIAA Jēkabpils biznesa inkubatora vadītāja Jolanta Šūmakere

Rīgas iela 111, Jēkabpils
Tālrunis: +371 62401096
Mob. tālrunis +371 29472828
 
Sīkāka informācija par projektu pieejama www.liaa.gov.lv .
Sadaļa Biznesa ABC, Biznesa inkubatori
Jēkabpils biznesa inkubators ir izveidots ERAF Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6.pasākuma „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projekta Nr.3.1.1.3/16/I/001 „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju Inkubators” ietvaros.
 
 
 
 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi