Aktualitātes » Jaunumi

Vai pastāvēt Asares pamatskolai?

 

Jaunais gads Aknīstes novadā iesācies ar pārmaiņu vēsmām. Atgādināšu, ka šī gada janvāra sociālās, izglītības un kultūras komitejā tika nolemts, ka jāuzsāk Asares pamatskolas slēgšanas process. Šis jautājums plaši tika apspriests arī finanšu komitejā. Kā rezultātā tika izveidota darba grupa piecu personu sastāvā- Domes priekšsēdētāja Vija Dzene, deputātes Valentīna Čāmāne, Skaidrīte Pudāne, Aija Voitiške un pašvaldības juriste Liene Valaine.

Piektdienas pēcpusdienā Asares pamatskolas klasē pulcējās skolotāji, bērnu vecāki un izveidotā darba grupa, lai uzklausītu visus viedokļus, diskutētu un pēc tam  deputāti pieņemtu pareizo lēmumu.
Tikšanās laikā katram tika dota iespēja izteikt savu personisko viedokli.
Asares pamatskolas direktore Regīna Pudāne apgalvoja, ka gan viņa, gan visa komanda ir gatavi strādāt tālāk. Skola ir ne tikai mācību iestāde, bet arī kultūras centrs un Ancenes ciemā ir daudz augošu uzņēmumu. Direktore uzsvēra, ka skolai jābūt tuvāk dzīvesvietai. Slēdzot skolu gan ģimenes, gan bērni aizies uz blakus novadu. Direktore ir neizpratnē, kāpēc radusies tāda steiga šī jautājuma risināšanā.
Skaidrīte Pudāne atzīmēja, ka tas nav sasteigti, jo par šo jautājumu esot domāts jau pagājušajā gadā- neformālās un arī formālās sarunās. Iemesls tam ir- samazinās bērnu skaits, kā arī pastāv apvienotās klases. Finansiste esot izrēķinājusi, cik līdzekļu jāiegulda, lai uzturētu skolu ar 27 skolēniem. Šajā skolā viena bērna uzturēšanas izmaksas pārsniedz Aknīstes vidusskolas viena bērna uzturēšanas izmaksas. S. Pudāne uzaicina skolas vadību izteikt priekšlikumus par dažādiem modeļiem skolas turpmākai pastāvēšanai.
Deputāte Valentīna Čāmāne pauda viedokli, ka Ancene ir ekonomiski aktīvākais ciems novadā un pamatskola ir liela piesaiste šai vietai. Par naudas trūkumu vai lielām izmaksām novadā nevarētu runāt, jo plānots īstenot  būvprojektus par ievērojamām summām, kā arī izmaksas par bērniem, kuri izņemti no nelabvēlīgajām ģimenēm un nodoti valsts aprūpē , sastāda daudz lielāku summu, nekā Asares pamatskolā. Bērnu vecāki augstu vērtējot  to, ka skola atrodas tuvu dzīvesvietai.
Domes priekšsēdētāja Vija Dzene atzīmēja, ka Asares pamatskola esot ļoti pieticīga naudas resursu izlietojumā. Dzīvojot un mācoties uz vietas bērniem ir daudz vairāk ērtību, nekā braukājot uz tālākām skolām. V. Dzene ir pārliecināta par to, ka pamatskola jāsaglabā.
Deputāte un Aknīstes vidusskolas direktore Aija Voitiške atzīmēja, ka drīzumā tiek gatavoti Ministru Kabineta noteikumi par skolu tīklu.
Ja bērni mācītos Aknīstes vidusskolā, tad pēc stundām viņiem būtu iespēja darboties dažādos pulciņos sporta, mūzikas vai mākslas skolā. Par to, ka bērniem būtu ilgs laiks  jāpavada līdz autobusam nokļūšanai uz mājām, A. Voitišķe nesaskata nekādu problēmu. Gan ēdināšanas, gan transporta jautājumi esot atrisināmi. Skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts, Aknīstes vidusskolā tiktu sniegti pakalpojumi. Jau vairākus gadus iespējamas psihologa, logopēda, sociālā pedagoga konsultācijas.
Asares pamatskolas direktores vietniece Dace Dadeika uzsver, ka bez novada atbalsta skola nevar pastāvēt un nauda ir deputātu rokās. Taču viņa vedina uz domu- vai tīros skaitļos var vērtēt šo situāciju? Vai netiks zaudēts vairāk?
Skolotāja Ilze Setkovska ir neizpratnē par lielo steigu. Bērnu vecākiem jādod laiks, lai viņi sakārtotu savu dzīvi. Uz doto brīdi Asares pamatskolā esot draudzīgs kolektīvs, laimīgi bērni. Pielāgoties jaunajiem apstākļiem būšot grūti.
Skolotāja Kristīne Rubiķe atzīmēja, ka pasākumos tiek iesaistīti pilnīgi visi skolas bērni un tā ir mazās skolas priekšrocība. Viņa nodeva vēstījumu no skolēniem, kuri esot teikuši, ka vēlas mācīties tikai Asares pamatskolā.
Arī skolotāji Iveta Ontužāne, Iveta Deksne, Jānis Maļinovskis un Juris Galvāns bija par skolas pastāvēšanu.
Asares pamatskolas vecāku komitejas priekšsēdētāja Laura Čāmāne bija sagatavojusi vēstījumu  darba grupai:
 “Sākšu ar to, ka mēs vecāki, vēlamies no sirds pateikties novada domei un jums, cienījamie deputāti, par atbalstu mūsu skolai visus šos gadus. Un no sirds ceru, ka arī šodien, kā līdz šim, izpratīsiet mūs.
Visās diskusijās, likumos par mācību iestādēm tiek uzsvērts tas, ka bērnam ir jānodrošina mācību iestāde pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Bet mums, kaut kādu iemeslu dēļ, tagad gribat to liegt. Vai tāpēc, ka nav izdevīgi? Vai sanāk dārgi? Sakiet, vai jūs savu bērnu dēļ skatāties, kas ir izdevīgi?
Bērns ir dzīvs cilvēks, pats jūtīgākais, viņš visu pārdzīvos, bet iespējams, ka tā ir tikai politiska spēle vai sevis pierādīšana.
Mēs, vecāki, esam kategoriski pret skolas slēgšanu, jo zinām, ka mūsu skolu var saglabāt. Tajā nav tas mazākais skolnieku skaits. Godājamie deputāti, aicināšu jūs būt saprātīgiem, līdzcietīgiem, jo jūs varat panākt to, lai mūsu skola pastāvētu! Esmu pārliecināta, ka jūs saviem bērniem dodat to labāko, bet kāpēc jūs vēlaties to liegt mums? Mīļie deputāti, esiet saprātīgi, ne visu šajā dzīvē var izmērīt naudas izteiksmē. Es domāju, ka vislabāk mūs izpratīs vienmēr smaidošā un pozitīvā Aknīstes vidusskolas direktore. Visu cieņu jums, Aija! Jūs veiksmīgi vadāt savu skolu, jūs darbojaties savas skolas interesēs un cīnāties, lai jūsu skolā  visiem ir labi.  Tāpēc mēs esam pārliecināti, ka tieši jūs mūsu sāpi izpratīsiet vislabāk. Un, tieši tāpat kā jūs, arī mūsu Regīna cīnās un veiksmīgi vada mūsu skolu, raizējas par saviem skolotājiem, lai viņiem būtu darbs, kas mūsdienās nav mazsvarīgi, cīnās par mūsu bērniem, lai viņi justos labi un nebūtu jāmēro ceļš uz attālām skolām. Godājamie deputāti, jūs taču nevēlaties sava novada bērnus atdot citam novadam, jo katrs bērns, katra ģimene veido Aknīstes novadu. Mēs taču esam “NOVADS SAPŅIEM UN IZAUGSMEI”. Ļaujiet, lai sapņi piepildās! Ļaujiet mūsu bērniem mācīties ,izaugt tepat mūsu skolā, vecāku tuvumā! Ja skolā, katrā skolnieka mājā, katrā Asares pagasta iedzīvotāja mājā ir dzirdama pretestība šai idejai- slēgt skolu, tātad tā nav laba ideja. Mīļie deputāti, jūs strādājat arī Asares pagasta iedzīvotāju interesēs.
Mums  ir piedāvājums- nevis vienkārši slēdziet skolu, bet dodiet garantiju, ka Asares skolu nelikvidēs, un es zinu vismaz desmit bērnus, kuri nāktu pie mums mācīties. Aicināšu jūs, cienījamie deputāti, neklausīties baumās, bet apmeklēt mūsu skolas pasākumus, tad jūs sapratīsiet par ko mēs cīnāmies. Priekšnesumos tiek iesaistīti pilnīgi visi skolēni, iedrošināts katrs mūsu mazulis, kas ir ļoti svarīgi. Individuāla pieeja, mīļie deputāti, tā ir atslēga uz mūsu sirdi, tas ir pamats, ko mēs dzīvē darām un jūs to zināt. Apvienotās klases- jā, tās mums ir, bet mēs, vecāki un bērni, uzskatām, ka mācību darbs tiek labi organizēts un bērni cietīs daudz vairāk, ja jūs viņus atdosiet Rubeņu pamatskolai. Mūsu skolā bērni netiek šķiroti pēc materiālā stāvokļa, šeit tiek celta bērna pašapziņa, kas ir ļoti svarīgi.
Mēs lepojamies ar saviem skolotājiem, saviem bērniem, savu skolu, savu pagastu. Mūsu bērni ir turpinājuši mācības labās skolās ar augstiem sasniegumiem. Mēs, vecāku komiteja, esam veikuši aptauju Asares pamatskolas absolventu vidū, lai uzzinātu viņu domas par mācību kvalitāti. Visas atbildes bija pozitīvas.  
Vē viena nianse- ceļš un laiks, ko bērnam būs jāpavada autobusā uz skolu un atpakaļ, par agrajām pusdienām, vēlo atgriešanos, bērnu izsalkumu un vecāku nokļūšanu uz skolu.”
Savus argumentus un personīgās dzīves pieredzi par skolas saglabāšanu  pauda arī Laima Čāmāne, Jana Logina, Mārtiņš Makoveckis, Inga Kapustina, Laura Voitišķe un citi vecāki, kuri bija atnākuši uz tikšanos.
Kopsavilkumā vecāki un skolotāji lūdza darba grupai  vēlreiz pārdomāt dzirdēto, izanalizēt situāciju un tikai tad pieņemt galīgo lēmumu.
Noslēgumā deputāte S. Pudāne atkārtoti jautāja Asares pamatskolas direktorei R. Pudānei par skolas nākotnes redzējumu. Atbilde sekoja, ka viņi iestājas par esošās pamatskolas saglabāšanu, tātad no pirmās līdz devītajai klasei.
Viedokļi uzklausīti, laiks secinājumiem un galīgā lēmuma pieņemšanai.
 
Aknīstes novada sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Prande

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi