Aktualitātes » Jaunumi

Lauku partnerība Sēlija Semināra LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem „Kā sagatavot projektu pieteikumus LEADER programmas 2017.gada projektu konkursam”

 

PROGRAMMA.

Norises laiks: 2017.gada 11. janvāris.

Norises vieta: Viesīte, Viesītes Kultūras pils
Pl. 10 30 – Ierašanās, reģistrācija;
 
Pl. 11 00 – 11  20 –  Lauku partnerības „Sēlija” attīstības stratēģijas mērķi, 2017. Gada konkursā izsludinātās rīcības un līdzekļu apjoms. Skaidrīte Medvecka, LP Sēlija administratīvā koordinatore.
Pl. 11 20 – 12 20 -  MK noteikumi Nr.590. Projektu pieteikumu veidlapas un to aizpildīšanas nosacījumi. Judīte Podniece, Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja.
Pl. 12 20 – 12 40 – Kafijas pauze
Pl. 12 40 – 13 20 –  Rīcību rezultatīvie rādītāji un vērtēšanas kritēriji. Ieva Jātniece, LP Sēlija izpilddirektore.
Pl. 13 20 – 14 20 – Diskusija – jautājumi un atbildes par LEADER projektu izstrādes un ieviešanas jautājumiem. .
 
Tos semināra dalībniekus, kuriem ir vieglāk strādāt ar informāciju papīra formātā,  aicinām paņemt līdzi izdrukātus MK noteikumus Nr.590., kā arī sev interesējošo projekta pieteikuma veidlapu. Visi minētie dokumenti atrodami www.partneribaselija.lv sadaļā „LEADER projektu iesniedzējiem” , kā arī www.lad.gov.lv

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi