Aktualitātes » Jaunumi

SIA "Aknīstes pakalpojumi" informē par dzeramā ūdens testēšanas rezultātiem

Šī gada pavasarī SIA „Aknīstes Pakalpojumi” saņēma sūdzības no iedzīvotājiem par dzeramā ūdens kvalitāti, arī kārtējā monitoringa rezultāti uzrādīja paaugstinātu dzelzs saturu ūdenī. Tika  organizēti darbi dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai, dzelzs satura rādītāju samazināšanai. Ūdens atdzelžošanas iekārtu vadības bloku nomaiņa,  ūdensvadu sistēmas tīrīšana, skalošana, dezinfekcija. Veicamo pasākumu rezultātā, 2014.gada 10.septembrī  sertificēts laboratorijas pārstāvis veica dzeramā ūdens paraugu ņemšanu laboratoriskiem izmeklējumiem. Pārbaudītie rādītāji, tajā skaitā dzelzs saturs, atbilst normai.

Pielikumā: dzeramā ūdens testēšanas pārskati. 

Paraugs Augšzemes ielā 58   

  Paraugs   Parka iela 6a         

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi