Aktualitātes » Jaunumi

Katoļu kapusvētki Aknīstes novada kapsētās

Katoļu kapusvētki Aknīstes novada kapsētās

 2. augustā Aknīstē

plkst.11.00 aizlūgums baznīcā

plkst.14.00 svētbrīdis kapos.

10. augustā Gārsenē

plkst.14.00 aizlūgums Gārsenes ev. lut. baznīcā

plkst.16.00 svētbrīdis Gārsenes katoļu kapos.

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi