Aktualitātes » Jaunumi

12.klases izlaidums Aknīstes vidusskolā

21. jūnijā plkst.18.00

Absolventi (audzinātāja Sandra Radiņa)

RAITIS
FEDOROVS
AINIS
FREIMANIS
AIVIS
FREIMANIS
SINTIJA
GOLDBERGA
BAIBA
GRODE
VALDIS
HORINS
IVARS
IVANOVS
ARTIS
PAKALNS
RAIVIS
PETROKS
HARALDS
PUNCULIS
BAIBA
ROMANOVSKA
DITA
SALA
DAINA
STRIKA
ARTIS
VUŠKĀNS
ARMANDS
ZARIŅŠ
 Neklātienes
 absolventi
EDGARS
KLIČOVS
REINIS
ZARIŅŠ
VINETA
JAUJENIECE

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi