Izglītība » Gārsenes pamatskola

Adrese: "Labieši", Gārsenes pamatskola, Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads, Latvija, LV-5218
tel65229643, (+371) 27819084,  e-pasts:garsene.psk@akniste.lv 

 Publiskā informācija par Gārsenes pamatskolu ( avots:Valsts izglītības informācijas sistēma)


 Gārsenes pamatskolā tiek īstenotas 2 programmas

  • pamatizglītības programma, kods 21011111

  • pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111

2014./2015.m.g skolā strādā 11 pedagogi un mācās 21 skolēni.

Ēdināšanas pakalpojumus sniedz z/s "Rātes".

Iesaistās programmā „Skolas auglis”
 
·         Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem,  kods 21015811
 
 
Interešu izglītības pulciņi:
·         Kokapstrādes pulciņš – Guntars Geida
·         Dramatiskais pulciņš – Maruta Caunīte
·         Ritmikas pulciņš – Maruta Caunīte


Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi