Pašvaldības kapitālsabiedrības » SIA Aknīstes Pakalpojumi

 

Kontakttālruņi:

 Kantoris – 29479886

Aleksandrs Vītols – 26426362

e-pasts – aknistespakalpojumi@inbox.lv


 Rekvizīti:

SIA Aknīstes Pakalpojumi

Saltupes iela 9, Aknīste Aknīstes novads

LV-5208

Reģ.Nr. 45403000709

Norēķinu konts – A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X

LV96UNLA0009000508312


Sniedzam šādus pakalpojumus:

 

  • Autobusa noma  no 01.01.2014. - 0.69 EUR/ km ((0.57EUR +PVN), dīkstāve 4.56 EUR/st. (3.77+PVN)
  • Zāles pļaušana ar krūmgriezi 12.00 EUR/stunda (9.92 EUR + PVN 21%)
  • Asenizācija – 25.00 EUR  par vienu reisu (20.66 EUR + PVN 21%)
  • Īre – 0.26EUR/m2(nelabiekārtotiem dzīvokļiem), 0.28 EUR/m2 (labiekārtotiem dzīvokļiem)No 01.06.2014. īres maksa nelabiekārtotiem dzīvokļiem Aknīstē 0.40 EUR/m2 . No 01.06.2014.apsaimniekošanas maksa nelabiekārtotiem dzīvokļiem Aknīstē 0.26 EUR/m2.
  • Apsaimniekošana – 0.14 EUR/m2
  • Ūdens – Aknīstes pilsētā un Gārsenes ciemā 0.71 EUR/m3 + PVN 21%
  • Kanalizācija – Aknīstes pilsētā 0.73 EUR/m3 + PVN 21%
  • Kanalizācija – Gārsenes ciemā 1.20 EUR/m3 + PVN 21%
  • Siltuma ražošana apkures sezonas laikā 64.03 EUR par vienu MW/h+   PVN fiziskais personai12%.; 64.03 EUR par vienu MW/h+ 21% juridiskai personai.

Ar 2010.gada 1.jūniju komunālo pakalpojumu maksājumus pieņems:

 

Pirmdiena

Trešdiena         8.00 – 12.00 un 13.00-17.00 (Aknīstē, Saltupes ielā 9)

Piektdiena

 

Otrdiena 13.00-15.30 (Gārsenes pārvaldes 1. stāvā)

 


 Pamatojoties uz 2008.gada 9.decembra MK noteikumiem Nr.1014 „Kārtība, kāda aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, dzīvokļu īpašniekiem no 2013.gada 1.aprīļa ir iespēja SIA „Aknīstes Pakalpojumi” birojā iedzīvotāju pieņemšanas laikā pie valdes locekļa iepazīties ar pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

 
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
  •  Trešdiena: 0830 – 1130

 

 SIA "AKNĪSTES PAKALPOJUMI" AUTOBUSA REISU GRAFIKS.

REISU IZPILDES DIENAS PIRMDIENA - PIEKTDIENA MĀCĪBU LAIKĀ

 

 

 

 

 

 


 Paziņojums par reorganozāciju SIA "Aknītes Pakalpojumi" un SIA "Gārsenes Komunālie pakalpojumi" 

 

 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi