Projekti » LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”

  

 

Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”.

LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20 mēneši).

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

·       Vecumnieku novada dome (LV), www.vecumnieki.lv;

·       Rokišķu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.rokiskis.lt;

·       Aknīstes novada pašvaldība (LV), www.akniste.lv;

·       Biržu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.birzai.lt;

·       Tērvetes novada dome (LV), www.tervetesnov.lv;

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projektā plānotas aktivitātes:

1.     Uzlabota publisko pakalpojumu efektivitāte, nodrošinot preventīvas aktivitātes:

·       Videokameru izvietošana un to sasaiste ar novērošanas stacionārām sistēmām 5 pašvaldību teritorijās;

·       Ceļu satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi (ātruma displejs, ceļa zīmes);

·       Vietējo pašvaldību ugunsdzēsēju kapacitātes stiprināšanai (1 ugunsdzēsēju mašīnas un drona iegāde).

2.     Sadarbības un kapacitātes stiprināšana:

·       Kopējas apmācības LV un LT par otras valsts likumdošanu un institūcijām sabiedriska drošībā;

·       Pieredzes apmaiņas braucieni pie partneru pilsētām tajā skaitā brauciens uz Zviedriju, pārņemot labo pieredzi;

·       Darba grupas starp visām iesaistītajām institūcijām – brīvprātīgie, pašvaldības un valsts institūcijas;

·       Iedzīvotāju drošības vecināšanas pasākumi katrā partneru pilsētā;

·       Buklets par atšķirībām starp valstīm drošības jautājumos.

3.     Jaunu pārrobežu sadarbības risinājumu ieviešana:

·       pētījums par pārrobežu sadarbības risinājumiem

·       Sadarbības līgumi starp 6 pārrobežu pašvaldībām par sadarbību sabiedriskas drošības jautājumos.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

·       Organizēti 2 apmācības semināri par sabiedrisko drošību pakalpojumu līdzībām un atšķirībām Latvijā un Lietuvā;

·       Organizētas 5 vietējas apmācības, lai uzlabotu reaģēšanu dzīvībai bīstamas situācijās;

·       Organizētas 5 iesaistīto pušu darba grupas/darbnīcas, lai uzlabotu sadarbību starp pašvaldībām un valsts iestādēm sabiedriskas drošības jautājumos;

·       Organizētas 9 izglītojošas kampaņas par drošību un risku novēršanu vietējiem iedzīvotājiem;

·       Veikts pētījums par pārrobežu sadarbības risinājumiem;

·       Izstrādāts buklets par atšķirībām drošības jautājumos Latvijā un Lietuvā;

·       Uzlabota 5 pašvaldību drošības dienestu veiktspēja pateicoties: videonovērošanas sistēmas ierīkošanai, kura ietilpst 87 video kameru uzstādīšana pašvaldību teritorijās; 1 ugunsdzēsēju mašīnas un drona iegādei; ātruma displeja un informatīvo zīmju par videonovērošanu izvietošanai;

·       Noslēgti 3 divpusēji sadarbības līgumi starp 6 pārrobežu pašvaldībām par sadarbību sabiedriskas drošības jautājumos.      

Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)

Aknīstes novada pašvaldības finansējums: 49 854,38 (t.sk. ERAF finansējums 42 376,22 EUR)

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības prog

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi