» Aktualitātes » Arhīvs » 2017

27.12.2017 » No 1.janvāra Aknīstes novadā sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošinās SIA Jēkabpils autobusu parks
26.12.2017 » Ziemassvētku pasākumi PII "Bitīte"
22.12.2017 » Gārsenes ev.lut. draudzes Ziemassvētku dievkalpojums Gārsenē
22.12.2017 » Decembrī un janvārī V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā
20.12.2017 » Jaunieši saņem starptautiskus apbalvojumus
17.12.2017 » Vecgada masku balle Gārsenes k/n
17.12.2017 » Izskanējis labdarības koncerts "Cilvēks cilvēkam"
17.12.2017 » Ziemassvētku pasākums Aknīstes novada senioriem Asares k/n.
15.12.2017 » Par Aknīstes māju vēsturi
19.12.2017 » Grāmatiņas"Aknīstes novads iepazīsti un izkrāso" atklāšana
27.12.2017 » 22.12.2017. Ziemassvētku pasākumi Aknīstes vidusskolā
07.12.2017 » 20.decembrī Aknīstē Ziemassvētku tirdziņš
05.12.2017 » LPKS Aknīste informē
04.12.2017 » Aicinājums pasākuma veidošanā Gārsenē
04.12.2017 » 17.decembrī labdarības koncerts Aknīstē
04.12.2017 » 29.decembrī nakts volejbols Aknīstē
04.12.2017 » Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
13.12.2017 » Aicināti uz tikšanos
03.12.2017 » PII "Bitītes" lielie ,,Rūķīši" trešdien ciemojās pie mazajiem ,,Cālēniem"
09.12.2017 » Ziemassvētku koncerts Aknīstes BJC (fotogalerijas)
03.12.2017 » Pasākums "Gada uzņēmējs Zemgalē 2017"
13.12.2017 » Kultūras pasākumi decembrī
04.12.2017 » Ziemassvētku koncerts Gārsenē
29.11.2017 » Kaldabruņā iemirdzas Ziemassvētku noskaņa
30.11.2017 » Decembrī V. Ancīša bibliotēkā I. Dzirkales keramikas izstāde (fotogalerija)
28.11.2017 » Paziņojums par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
28.11.2017 » Ziemassvētki Asares pagastā
28.11.2017 » Egles iedegšana Asares pagastā
27.11.2017 » 30.novembrī VUGD veiks trauksmes sirēnu pārbaudi
26.11.2017 » Aizvadīts NOVEMBRA KAUSS volejbolā
06.12.2017 » 9. decembrī sporta turnīrs Gārsenē
23.11.2017 » Latvijas Lauku Eksporta klubu tikšanās un seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem Krustpils novada “Kronvaldos”
23.11.2017 » 30. novembrī V. Ancīša bibliotēkā lekcija
23.11.2017 » Aicinājums uz grāmatas „Tēva skola” atvēršanas pasākumu
23.11.2017 » Palīdzi bērnam - kļūsti par audžuģimeni!
23.11.2017 » Pasākums Gārsenes pilī
22.11.2017 » PII"Bitīte" audzēkņi viesojas veco ļaužu namā
21.11.2017 » Ziemassvētku pasākums senioriem
04.12.2017 » Ziemassvētku egles iedegšana Aknīstē (fotogalerija)
02.12.2017 » Ziemassvētku koncerts Gārsenes kultūras namā
21.11.2017 » 18. novembra pasākums Gārsenes kultūras namā
20.11.2017 » PII "Bitīte" svin Latvijas dzimšanas dienu un godina darbiniekus
21.11.2017 » Valsts prezidents aicina uzņēmējus un pašvaldības vadītājus
17.11.2017 » Veselības nozares pārstāvjiem pasniedz Atzinības un Pateicības rakstus
16.11.2017 » Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā LBAS apbalvo labākās arodbiedrības
13.11.2017 » Lāčplēša dienai un valsts svētkiem veltīts pasākums Asarē
13.11.2017 » Sociālā dienesta informācija
12.11.2017 » Aizvadīts Gārsenes sporta spēļu turnīra pirmais posms
10.11.2017 » Mārtiņdiena Aknīstes vidusskolā
10.11.2017 » Īstenots projekts „Mēs ceļā uz Latvijas simtgades svinībām”
08.11.2017 » Aknīstes vidusskolas 6.klase iepazīst savu mazpilsētu Aknīsti
07.11.2017 » Aknīstes vidusskolas 1. - 9.klašu skolēni saņem pienu un augļus
07.11.2017 » V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā izstāde
07.11.2017 » Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā “B” un "D" kategorijas autovadītāju.
23.11.2017 » 25.novembrī komponistam I. Mežaraupam piemiņas pasākums
04.11.2017 » V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā viesojas Pepija
04.11.2017 » Aizvadīts Aknīstes novada pašdarbības kolektīvu atpūtas vakars
03.11.2017 » Tikšanās ar ģenerālleitnantu Raimondu Graubi
21.11.2017 » 18.novembrī Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas darbiniece saņēma Atzinības krustu
01.11.2017 » Novembrī filma visai ģimenei VECTĒVS, KAS BĪSTAMĀKS PAR DATORU
01.11.2017 » 18. novembra pasākums Gārsenes k/n
01.11.2017 » Seminārs lauksaimniekiem
01.11.2017 » Lauku atbalsta dienests apstiprinājis triju Sēlijas Lauku partnerību sadarbības projektu “Sēlijas Salas”.
01.11.2017 » Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības policijas KĀRTĪBNIEKU, pilna slodze uz nenoteiktu laiku
31.10.2017 » Fotomirkļi no Halovīna pasākuma V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā
30.10.2017 » Valsts svētkos 18.novembrī godināsim
30.10.2017 » 4.novembrī Asares k/n teātris
30.10.2017 » Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
30.10.2017 » Aknīstes novada pašvaldība pārdod trešās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus
30.10.2017 » Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
30.10.2017 » Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
30.10.2017 » Aicinājums piedalīties radošajā konkursā “Mans veltījums tīrai Latvijai”.
30.10.2017 » 4.novembrī V. Ancīša bibliotēkā ģimeņu rīts
30.10.2017 » Seminārs Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem
30.10.2017 » Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties uz vakanto SIA “Aknīstes pakalpojumi” valdes locekļa amatu, pilna slodze uz nenoteiktu laiku.
26.10.2017 » Zemgales novadu vadītāji tiekas ar ASV vēstnieci
07.11.2017 » Rīcības Dienas 2017
25.10.2017 » Lāčplēša dienas pasākums
25.10.2017 » Ābolu nedēļa Aknīstes vidusskolā
24.10.2017 » VID novembrī aicina uz bezmaksas semināriem Latvijas pilsētās
24.10.2017 » Zemgalē publiskai apspriešanai nodod deinstitucionalizācijas plāna 1.redakciju
24.10.2017 » Tiesībsargs aicina izteikt viedokli aptaujā par cilvēka ķermeņa, audu un orgānu ziedošanu medicīnas vajadzībām pēc cilvēka nāves
24.10.2017 » Ekoskolas programmas aktualitātes
24.10.2017 » Saņemts atbalsts LEADER programmas projekta īstenošanai
23.10.2017 » Konkurss „Skani, tēvu zeme!”
20.10.2017 » Trešais vakars, kam ar festivālu „Sansusī” sakars, un īsfilmas pirmizrāde
19.10.2017 » Dievkalpojums un svecīšu vakars Aknīstē
19.10.2017 » Deputāti viesojas PII "Bitīte"
19.10.2017 » V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā izstāde
19.10.2017 » Brīvdienu kinonedēļa oktobrī V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā
01.11.2017 » 25. novembrī Aknīstē volejbols
17.10.2017 » LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu
22.10.2017 » Pārgājiens Gārsenē (papildināts fotogalerija)
01.11.2017 » Sporta spēļu turnīrs Gārsenē
17.10.2017 » Gārsenes pilī izstāde
16.10.2017 » Par Gārseni senāk un tagad
16.10.2017 » Aknīstes vidusskolas Skolēnu parlaments uzsāk savu darbību
16.10.2017 » Z/s "Liepas " saņem pateicību konkursā "Sējējs 2017"
13.10.2017 » Skolotāju diena Asares pamatskolā
12.10.2017 » Svecīšu vakars Gārsenes kapsētā
12.10.2017 » Informācija par Pirmslaulības mācības programmu
11.10.2017 » Aknīstes vidusskolā tiek realizēts ES fonda VISC projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
10.10.2017 » Profesionālās pilnveides konference Atēnās
09.10.2017 » Aknīstes novads rudens krāšņumā
09.10.2017 » Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
16.10.2017 » Izzinošs pārgājiens Gārsenē
06.10.2017 » 27.oktobrī Gārsenes bibliotēka aicina uz pasākumu
05.10.2017 » Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
04.10.2017 » PII "Bitīte" godina darbiniekus
04.10.2017 » Aktivitātes septembrī Asares pamatskolā
04.10.2017 » Informācija lauksaimniekiem
04.10.2017 » Sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem
03.10.2017 » 1.klases skolēnu mācību pārgājiens "Iepazīsti Aknīsti"
29.09.2017 » 7. oktobrī pasākums Gārsenes pilī
13.10.2017 » Aicinām izvirzīt kandidātus apbalvošanai 18. novembrī (pagarināts līdz 18.10. plkst.12.00)
26.10.2017 » Dabaszinības mežā
27.09.2017 » Baltu vienības diena - 22.09.2017
27.09.2017 » Augšzemes lauku NVO apvienība aicina
26.09.2017 » Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem
26.09.2017 » Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
25.09.2017 » Informatīvais materiāls par izmaiņām nodokļos, kas stāsies spēkā no nākamā gada
25.09.2017 » Uzsāk cīņu ar videi kaitīgiem atkritumiem – izlietotām baterijām
25.09.2017 » Svecīšu vakars Asares pagasta kapsētās
24.09.2017 » Festivāls "Sansusī" aicina uz rudens talku un kora "Sōla" koncertu
23.09.2017 » Olimpiskajā dienā Aknīstē atklāj jauno stadionu
21.09.2017 » Oktobrī sāksies avansa maksājumu izmaksāšana lauksaimniekiem
20.09.2017 » Aknīstes vidusskolā no rudens ziediem veido "Latvju zīmes Latvijai”
20.09.2017 » Deju kolektīvs "Ieleja" aicina jaunus dalībniekus
19.09.2017 » Saņemts atbalsts LEADER programmas projekta īstenošanai
19.09.2017 » V.Ancīša Aknīstes bibliotēkas darba laika izmaiņas
18.09.2017 » Tēva dienas pasākums PII "Bitīte"
05.10.2017 » Ceļojums divdesmit gadu garumā, un ne tikai...(papildināts video)
18.09.2017 » 22.09. Aknīstes vidusskolas sporta laukuma atklāšana
15.09.2017 » Gārsenes pils verandā izstāde
13.09.2017 » Informācija mežu īpašniekiem
12.09.2017 » Par arhitektūras mantojuma saglabāšanu
11.09.2017 » 16.septembrī Senioru aktīvās atpūtas diena
11.09.2017 » Biedrības Lauku partnerība „Sēlija” paziņojums
08.09.2017 » Informācija bērnu un jauniešu centra pulciņu dalībniekiem
08.09.2017 » Pieejams atbalsts mežsaimniecībā
08.09.2017 » Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekotājiem
07.09.2017 » 22. septembris - Baltu vienības diena
05.09.2017 » 1.oktobrī Gārsenes k/n Viktors Lapčenoks
05.10.2017 » Svecīšu vakari Aknīstes novada kapsētās
05.09.2017 » Aktuāla informācija lauksaimniekiem
05.09.2017 » Apmeklēsim kultūras pasākumus
05.10.2017 » 6.oktobrī Aknīstē koncertēs Varis Vētra
05.09.2017 » 22.septembrī dzejas diena Asarē
05.09.2017 » Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus
05.09.2017 » Aknīstes novada pašvaldība pārdod trešās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus
04.09.2017 » Aknīstes vidusskola- kontaktinformācija
02.09.2017 » Zinību diena fotomirkļos
30.08.2017 » Aknīstes vidusskolas pašnovērtējums 2017
14.09.2017 » 16.septembrī Gārsenes takām-20
30.08.2017 » Pieredze pie pārstrādes uzņēmumiem Vidzemē
29.08.2017 » Informācija lauksaimniekiem
08.09.2017 » 9. septembrī -rudens gadatirgus
28.08.2017 » Diskotēka 1. septembrī
31.08.2017 » Zinību Diena 2017 Aknīstes vidusskolā
24.08.2017 » Informācija par semināra norisi
23.08.2017 » Fotostāsts- vērtē mācību iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam
23.08.2017 » Atklāts ideju konkurss “Sēlijas amatnieki Simtgades bērniem”
04.09.2017 » Rotaļu laukuma atklāšana pie PII "Bitīte"
22.08.2017 » Informācija par semināru
22.08.2017 » Deputātu pieņemšanas laiki
21.08.2017 » Asares pamatskola aicina darbā skolotājus
19.08.2017 » Velokross Sēlijas pērle Gārsenē
18.08.2017 » Informācija par semināra norisi
17.08.2017 » Aknīstes vidusskolas bibliotēkas informācija
15.08.2017 » Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā JURISKONSULTU
14.08.2017 » 17.augustā informatīvs seminārs veselības veicināšanai
18.08.2017 » Aizvadīta jauniešu diena Jaunjelgavā
27.08.2017 » Sporta svētki Gārsenē - fotostāsts
18.08.2017 » 17. augustā radošā konkursa "Vedējs 2017" noslēguma pasākums Biržos(papildināts fotogalerija)
09.08.2017 » Paziņojums Aknīstes un Gārsenes iedzīvotājiem
08.08.2017 » Senioru sadraudzības pasākums Gārsenē
08.08.2017 » Gārsenes pilī gleznu izstāde
08.08.2017 » Seminārs topošajiem uzņēmējiem
07.08.2017 » 12.un 13.augustā festivāla "Sansusī" ietvaros Dejas izrāde ‘Vērpete”
07.08.2017 » 28.08. 2017. aicinājums uz izglītojošu ekskursiju
07.08.2017 » Par lekciju "Informatīvais seminārs sirds - asinsvadu slimību profilaksei"
04.08.2017 » Atgādinājums LPKS Aknīste biedriem
06.08.2017 » 13. augustā dievkalpojums un kapu svētki Gārsenē
02.08.2017 » AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA DARBĀ SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM AR ĢIMENI UN BĒRNIEM
02.08.2017 » 11.augustā Dārza svētki Kaldabruņā
01.08.2017 » LLKC organizē mācības lauku jauniešiem
27.07.2017 » Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus
27.07.2017 » Aknīstes novada pašvaldība izsludina Aknīstes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu
23.07.2017 » Informācija novada iedzīvotājiem
19.07.2017 » Zemgales plānošanas reģiona pirmā attīstības padomes sēde
19.07.2017 » Izsaki savu viedokli saskarsmē ar valsts un pašvaldību iestādēm
18.07.2017 » ASV helikopteri veiks zemos lidojumus Latvijas gaisa telpā
18.07.2017 » Ar 2017. gada septembri stāsies spēkā atsevišķas jaunas ugunsdrošības prasības
17.07.2017 » 18.jūlijā Aknīstes novada domes zālē seminārs veselības veicināšanai
17.07.2017 » Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā JURISKONSULTU
11.07.2017 » Pateicība Aknīstes novada svētku veidotājiem un dalībniekiem
11.07.2017 » Labdarības akcija “Dzīvo vesels”
11.07.2017 » 22.jūlijā orientēšanās sacensības Aknīstes pilsētas medības
10.07.2017 » Mākslas meistarklase jauniešiem Aknīstē
10.07.2017 » 19. augustā Asarē bērnības svētki
09.07.2017 » Aizvadīti Aknīstes novada svētki (fotogalerija)
04.07.2017 » PII " Bitīte" darba laiks vasarā
03.07.2017 » Pabeigta bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma uzstādīšana PII „Bitīte” teritorijā
03.07.2017 » AS "Latvijas valsts meži" paredz darbību
06.08.2017 » 13.augustā kapu svētki Asares pagasta kapsētās
02.07.2017 » Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus
02.07.2017 » 12.jūlijā Gārsenes pilī fotoizstādes “Veltījums” atklāšana
26.07.2017 » 4.augustā Aknīstes estrādē humoristiska koncertprogramma
02.07.2017 » Aknīstes novads Sēlijas apvienības tautas mākslas svētkos "Sēlija Rotā" Viesītē
29.06.2017 » CE sertifikātu un vidusskolas atestātu saņemšana
29.06.2017 » Aknīstes novadā iegādāts jauns autobuss
03.07.2017 » Saposīsim novadu svētkiem
26.06.2017 » Par PII ""Bitīte" darba laiku vasaras periodā
22.06.2017 » Aizvadīti vasaras saulgrieži Aknīstē
20.06.2017 » Informatīvais seminārs garīgās veselības profilaksei
19.06.2017 » 1.jūlijā "Sēlija rotā" Viesītē
19.06.2017 » 7.un 8. jūlijā Aknīstes novada svētki.
19.06.2017 » Informācija lauksaimniekiem
18.06.2017 » Aknīstes deju kolektīvs "Dejotprieks"senioru deju dienā Ventspilī
16.06.2017 » Par dzeramā ūdens kvalitāti no grodu akām
16.06.2017 » Nometne pusaudžiem „Aktīvā velosipēdistu vasara”.
16.06.2017 » Iedzīvotāju projektu konkursa rezultāti 2017.gadā
03.07.2017 » ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā" (Nr.9.2.4.2/16/I/055) semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2017.gada jūnijā, jūlijā
13.06.2017 » Aknīstes vidusskolas informācija par aizvadīto 2016/2017
13.06.2017 » Asarē apskatāma pagasta vēstures ekspozīcija
13.06.2017 » Pirmā domes sēde jaunievēlētajam deputātu sastāvam
11.06.2017 » Labklājības ministrija 2017. gada 8. jūnijā uzsāk iesniegumu pieņemšanu dalībai Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai"
09.06.2017 » Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties uz vakanto SIA “Aknīstes pakalpojumi” valdes locekļa amatu, pilna slodze uz nenoteiktu laiku.
08.06.2017 » Aknīstes novads izvirza kandidātus konkursam "Sējējs 2017"
11.06.2017 » 10.06.2017. izlaidumi Aknīstes vidusskolā (papildināts fotogalerija)
07.06.2017 » Luterāņu kapu svētki Aknīstes novadā
06.06.2017 » Spēkā 1.jūlijā stāsies jauni traktortehnikas reģistrēšanas noteikumi
06.06.2017 » Uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošana Aknīstes novadā
05.06.2017 » Vasaras saulgrieži Aknīstes novadā
03.06.2017 » 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās ievēlētie deputāti
07.06.2017 » Vasaras radošās darbnīcas „KABATA-2017” (Pieteikums slēgts)
31.05.2017 » Tradicionālā ielu stafete Aknīstes novadā.
29.05.2017 » 2.jūnijā seminārs - Putnkopības nozares attīstības iespējas Latvijā
29.05.2017 » 1.jūnijā Asares pagastā pasākums bērniem
31.05.2017 » 10.jūnijā Aknīstes estrādē izlaiduma balle
29.05.2017 » Aknīstes novada vēlēšanu iecirkņu atrašanās vieta un darba laiks
01.06.2017 » Iepazīstam Leišmalīti Aknīstes novadā.
26.05.2017 » Aicinājums apmeklēt "Mākslas biedrības "Octopus art projects"" pirmo dokumentālo filmu skatīšanās projektu Aknīstē
29.05.2017 » Bērnu svētki Aknīstes novadā(fotogalerija)
16.05.2017 » Informācija Aknīstes pagasta un pilsētas teritoriju pašvaldības zemes nomniekiem
15.05.2017 » Gārsenes pilī izstāde „Dzīvība kokā”
15.05.2017 » Aknīstes novada pašvaldība projekta ietvaros saņem jaunu specializēto autotransportu
15.05.2017 » Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” izsludina gadskārtējo jaunrades konkursu „Vedējs 2017”
15.05.2017 » Pēdējā skolas diena 9. un 12.klašu skolēniem
15.05.2017 » 13.maijā mātes dienai veltīts koncerts Aknīstes BJC
13.05.2017 » Apsveikums Starptautiskajā māsu dienā
13.05.2017 » 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu saraksti Aknīstes novadā
21.05.2017 » Asares teātra pirmizrāde
31.05.2017 » Aknīstes evaņģēliski luteriskās draudzes, Asares evaņģēliski luteriskās draudzes, Gārsenes evaņģēliski luteriskās draudzes un Aknīstes Romas katoļu baznīcas 2. jūnija pasākuma Baznīcu nakts programma
09.05.2017 » Aknīstes vidusskolas skolēnu Meža Meistardienas ekskursija
08.05.2017 » Informācijai par ugunsnedrošā perioda iestāšanos mežā
08.05.2017 » Kādos gadījumos var atgūt no valsts pārmaksātos nodokļus?
08.05.2017 » Par vakanču gadatirgu organizēšanu
08.05.2017 » Bišu saimju īpašniekiem
08.05.2017 » Biznesa uzsācēju atbalsta gadatirgus Jēkabpilī
07.05.2017 » Aknīstes novadā svētki aizvadīti ar simtgades ozola stādīšanu un sarunām pie balti klāta galda
03.05.2017 » VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” galvenā medicīnas māsa, garīgās veselības aprūpes māsa Leonarda Klints saņem augstāko apbalvojumu
03.05.2017 » PII “Bitīte “ piedalās sporta svētkos Jēkabpilī
02.05.2017 » Vismazākie dejotāji tikās Biržu tautas namā
02.05.2017 » Aknīstes novads izstādē „Uzņēmēju dienas Zemgalē 2017”
02.05.2017 » Projekts “Ainavas runā!” aicina piedalīties fotoakcijā “Toreiz un tagad”!
08.05.2017 » 03.05.2017 Aknīstes vidusskolā LR neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai un Māmiņu dienai veltīts koncerts
02.05.2017 » Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
30.04.2017 » 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātu saraksti Aknīstes novadā
28.04.2017 »
28.04.2017 » Aknīstes novadā sagaidīts Latvijas simtgades ozols.
16.05.2017 » Aknīstes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu
28.04.2017 » Aptauja cilvēkiem ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā
27.04.2017 » 2.jūnijā Baznīcu nakts
26.04.2017 » Akcija “Apceļosim Latvijas pilis un muižas”
26.04.2017 » Atvērto durvju diena Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un koledžā
26.04.2017 » 13.maijā Aknīstē pavasara tirgus
21.04.2017 » Aizvadīts pasākums „Svinēsim Lieldieniņu!”
22.05.2017 » Leišmalītes gājiens 1836
22.04.2017 » Lielā Talka Aknīstes novadā (papildināts galerija)
19.04.2017 » Festivāls „Sansusī” aicina uz Ugunskura koncertu un pavasara talku
19.04.2017 » Novadnieces, mākslinieces Lienas Subatiņas- Brazevičas gleznu izstādes atklāšana
18.04.2017 » Lieldienu pasākums PII "Bitīte"
14.04.2017 » Aizvadīts P. Vanaģeļa piemiņas kauss volejbolā
13.04.2017 » Aknīstes PNS medicīnas māsai Leonardai Klints piešķir Triju Zvaigžņu ordeni
12.04.2017 » 4.maijā Aknīstē stādīsim Latvijas simtgades ozolu
14.04.2017 » Lieldienu pasākums Asares kultūras namā
11.04.2017 » Sākas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai
28.04.2017 » Aknīstes vidusskola informē
09.04.2017 » Sporta aktivitātes Gārsenē
07.04.2017 » SIA „Indāres” saņem mežizstrādes darbuzņēmēju atzinības balvu „Zelta priede”.
07.04.2017 » Skolēnu talka Aknīstes tūrisma objektos
17.04.2017 » 16.aprīlī Gārsenes amatierteātra pirmizrāde
06.04.2017 » 8.aprīlī sacensības Gārsenē
06.04.2017 » Paziņojums Aknīstes iedzīvotājiem
05.04.2017 » Mazo vokālistu konkurss „Cālis 2017”
05.04.2017 » Lieldienu dievkalpojumi Aknīstes luterāņu baznīcā
04.04.2017 » Neretas Lieldienu ZOLES turnīrs
04.04.2017 » Informācija lauksaimniecības produkcijas ražotājiem
11.04.2017 » 18.aprīlī Asares kultūras namā izstādes atklāšana
03.04.2017 » Mammadaba aktualitātes pavasarī
30.03.2017 » Paziņojums Gārsenes pagasta iedzīvotājiem
29.03.2017 » Izsludina pieteikšanos Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2017”
29.03.2017 » Par kandidātu sarakstu iesniegšanu
29.03.2017 » Grāmatas "No Sēlijas pūra... " atklāšanas svētki.
29.03.2017 » LLKC piedāvā iespēju noteikt sēklas kvalitāti
28.03.2017 » Izglītojošs seminārs partiju pārstāvjiem
11.04.2017 » Vanageļa piemiņas kauss volejbolā
27.03.2017 » Latgales novada Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss
27.03.2017 » Kultūras pasākumu plāns aprīlim
27.03.2017 » 31.martā plkst. 10:00 - 12:00 aicina tiešraidē sekot semināram "Tavas e-iespējas".
29.03.2017 » Informācija lauksaimniekiem
01.04.2017 » 1.aprīlī aizvadīta teātra diena Gārsenes k/n
13.04.2017 » Lieldienu pasākums Aknīstes BJC
26.03.2017 » "Generāļu kausa" posms Aknīstes novadā
15.05.2017 » Pārrobežu uzņēmēju tikšanās ATCELTA
21.03.2017 » Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības "Aknīste" kopsapulce
21.03.2017 » Centrālā Vēlēšanu komisija uzaicina uz semināru "Deputātu kandidātu saraksta sagatavošana un iesniegšana 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām".
20.03.2017 » Aicina mācīties latviešu valodas kursos
20.03.2017 » Lauku partnerība Sēlija aicina uz semināru 29.martā
20.03.2017 » 25.martā plkst.11.00 V.Ancīša Aknīstes bibliotēkā ģimeņu rīts pirmsskolas vecuma bērniem
20.03.2017 » Lauka smidzinātāju sagatavošana darbam
16.03.2017 » Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā (viena likme uz nenoteiktu laiku) valdes locekli jaunveidojamā SIA “Gārsenes pils” “Labieši” Gārsenes pagasts, Aknīstes novads
11.04.2017 » Pieteikšanās pagarināta. Aknīstes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu komisiju locekļu kandidātus darbam Aknīstes, Asares un Gārsenes iecirkņos
14.03.2017 » Sākas Lielās Talkas 2017 plānošana Latvijā un Eiropā
14.03.2017 » Aknīstes vidusskolas skolēni iegūst 1.vietu PU konkursā
17.03.2017 » Informatīvs seminārs lauksaimniekiem
25.03.2017 » Represēto piemiņas pasākumi 25. martā (papildināts fotogalerija)
13.03.2017 » Mammadaba aktualitātes
13.03.2017 » Atvērtās dienas laukos
13.03.2017 » Ķekava aicina putnkopības biznesā zemniekus
09.03.2017 » Aicinājums uz iestāžu un organizāciju sporta spēlēm
09.03.2017 » Par putnu gripas profilaksi
07.03.2017 » Aknīstes vidusskolas skolēnu komanda FLL Lego robotikas sacensībās
07.03.2017 » Pētījums par stājas problēmām Aknīstes vidusskolā
06.03.2017 » Aicinām iesniegt savus izstrādājumus konkursam „Lauku partnerības „Sēlija“ kvalitātes zīme“
04.03.2017 » Vokālo ansambļu skate
04.03.2017 » Ierobežota kustība Aknīstes novada pašvaldības autoceļos
03.03.2017 » Sākusies Latvijas valsts mežu finansētā Zemgales kultūras programma 2017
02.03.2017 » Aicinām apmeklēt „Zemnieku saeimas” kongresu 10.martā Ādažos
02.03.2017 » Aknīstes novada pārstāvji iepazīst iedzīvotāju kopdarbības pieredzi Elkšņos
02.03.2017 » Aknīstes senioru tautas deju kolektīvs "Dejotprieks" aicina dalībniekus
02.03.2017 » Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) uzsākšanu
02.03.2017 » Aicinām pieteikties psihosociālās rehabilitācijas nometnēm “Spēka Avots”
28.02.2017 » 25.martā Jēkabpilī notiks “Vakanču gadatirgus”
28.02.2017 » Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra pāriet uz vasaras klientu pieņemšanas laiku
24.02.2017 » VTUA aicina iziet traktortehnikas un tās piekabju ikgadējo valsts tehnisko apskati
23.02.2017 » Robotikas pulciņa nodarbības Aknīstes vidusskolā
21.02.2017 » Aknīstieši amatierteātru saietā Zasā
20.02.2017 » Gārsenē galda tenisa un novusa 2.posma sacensības
20.02.2017 » 5.martā pasākums Asares k/n
19.02.2017 » Traktortehnikas apskates 2017.gadā
19.02.2017 » Aizvadīti PII “Bitīte” ģimeņu sporta svētki “Hei, mēs sportiska ģimene!”
15.02.2017 » Daiļlasītāju konkurss Asares pamatskolā
15.02.2017 » 22.februārī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē semināru Aknīstē
15.02.2017 » Mūsdienu deju radošais konkurss
15.02.2017 » 25.martā -Zemes stunda
15.02.2017 » Sia"Sedumi" organizē semināru
03.03.2017 » 4.martā koncerts Gārsenes kultūras namā
13.02.2017 » Lauku atbalsta dienests (LAD) informē
27.04.2017 » Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem
10.02.2017 » Par mobilā mamogrāfa izbraukumu
09.02.2017 » Informācija par ESF projektu „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”
08.02.2017 » Mācības ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājiem
08.02.2017 » Informācija Aknīstes novada iedzīvotājiem
08.02.2017 » Informācija Aknīstes novada iedzīvotājiem
06.02.2017 » Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas “Vokālā mūzika – Kora klase” audzēkņu valsts konkurss
06.02.2017 » 14.februārī Aknīstē pikantā komēdija «Svingeri»
05.02.2017 » Aknīstes novads piedalās Balttour 2017
01.02.2017 » 18.02.2017. Žetonu vakars Aknīstes vidusskolā
30.01.2017 » Seminārs “Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībai”
29.01.2017 » Par biznesa inkubatoriem
29.01.2017 » Izsole
28.01.2017 » PII "Bitīte" svin 32.dzimšanas dienu
28.01.2017 » Sēlijas kauss 2017
09.03.2017 » 17.martā uzņēmēju un zemnieku balle
09.02.2017 » Valentīndienas balle ATCELTA
24.01.2017 » Tautas mākslas svētku “Sēlija rotā” darba grupa tiekas Viesītē
22.01.2017 » Vai pastāvēt Asares pamatskolai?
20.01.2017 » Informācia par e-veselību
19.01.2017 » Ēnu diena Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 30 Latvijas pilsētās
16.01.2017 » Teātra izrāde Asares kultūras namā
17.01.2017 » Informācija no LDC
15.01.2017 » Aknīstē veļ sniega bumbas un bauda ziemas priekus.
11.01.2017 » Seminārs Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" ietvaros
10.01.2017 » Gada ienākumu deklarācijas par 2016. gadu VID pieņems no 1. marta
10.01.2017 » Lauku partnerība Sēlija Semināra LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem „Kā sagatavot projektu pieteikumus LEADER programmas 2017.gada projektu konkursam”
03.01.2017 » Aicinājums vākt makulatūru
03.01.2017 » Aknīstes VSAC aicina darbā lietvedi uz pilnu amata slodzi
04.01.2017 » 18. decembrī labdarības koncerts Aknīstē (papildināts galerija, video)
26.04.2017 » Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2016/2017

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi