Projekti » SAM 9.2.4.2. projekts

 

Uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošana
 Aknīstes novadā
 
   Šī gada 25.aprīlī Aknīstes novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/055 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā” . Projekts tiks īstenots līdz 2019.gada 31.decembrim, tā mērķa grupa - visi  iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:  iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;  trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji; bezdarbnieki;  personas ar invaliditāti;  iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem; bērni; pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. Projekta īstenošanai trim gadiem piešķirtais finansējums ir 34 154 EUR, no tā 85% ir Eiropas Sociālā fonda finansējums (29 034,30 EUR) un valsts budžeta finansējums ir 15%  (5 123,70 EUR). Projekta vadītāja ir projektu koordinatore Līga Līduma.
    Katru gadu notiks slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi.  Slimību profilakses pasākumi ietvers 4 sertificētu speciālistu lekcijas, to tēmas – onkoloģiskās, garīgās, sirds un asinsvadu slimības, reproduktīvā veselība un bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpe. Visas lekcijas būs bez maksas. Veselības veicināšanas pasākumi plānoti daudzveidīgāki.
    Projektā plānotie pasākumi jau uzsākti Aknīstes vidusskolā – 2.klases skolēni uzsākuši peldēšanas nodarbības Ilūkstes Sporta centra peldbaseinā un turpinās tās septembrī, ar projekta finansiālu atbalstu 31.maijā organizēta Veselības diena novada skolēniem.
Jūnijā plānots viens informatīvais seminārs garīgās veselības profilaksei (29.06.2017.) un viena izglītojoša, fiziski aktīva ekskursija 35 cilvēkiem paradumu, uzvedības maiņas veicināšanai (26.06.2017.). Projekta darba plāns 2017.gadam tiks publicēts pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv un laikrakstā „Aknīstes novada vēstis”.
Projektu koordinatore Līga Līduma.

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi