Projekti » LEADER programmas projekti

 

 

LEADER programmas atbalstītie projekti Aknīstes novada pašvaldībai:

 

1)   apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 8.rīcība „Radošās rezidences” projekts – „Radošās rezidences „Debesjums” izveidošana Gārsenē”, projekta Nr. 16-05-AL24-A019.2205-000001, kura galvenais mērķis ir veikt Gārsenes pils klēts ēkas atjaunošanu, izveidojot nepieciešamo infrastruktūru Radošās rezidences darbības nodrošināšanai. Projekta kopējās izmaksas 58 072,04 EUR, no tiem publiskais finansējums 45 000,00 EUR, attiecināmās izmaksas 50 000,00 EUR, pašvaldības finansējums 13 000,00 EUR.
2)   apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 6.rīcība „Draudzīga un atbalstoša dzīves vide” projekts – „Specializētā autotransporta iegāde Aknīstes novada vajadzībām”, projekta Nr. 16-05-AL24-A019.2203-000002, kura galvenais mērķis ir uzlabot, radīt jauninājumus pakalpojumu sniegšanā un palielināt pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Aknīstes novadā – nodrošinot personām ar pārvietošanās traucējumiem iespēju nokļūt līdz medicīnas vai rehabilitācijas iestādei. Projekta kopējās izmaksas 39 586,78 EUR, no tiem publiskais finansējums 27 000,00 EUR, attiecināmās izmaksas 30 000,00 EUR, pašvaldības finansējums 12 586,78 EUR.
3)   apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 6.rīcība „Draudzīga un atbalstoša dzīves vide” projekts – „Veidosim nākotni bērniem!”, projekta Nr. 16-05-AL24-A019.2203-00001, kura galvenais mērķis ir bērnus atbalstošas dzīves vides izveide, uzstādot bērnu rotaļu laukumu bērniem līdz 12 gadu vecumam Aknīstē, pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” teritorijā, veicinot novada cilvēku kapitāla stiprināšanu, palielinot vietas potenciālu un pievilcību. Projekta kopējās izmaksas 10 883,95 EUR, no tiem publiskais finansējums 9795,55 EUR, attiecināmās izmaksas 10 883,95 EUR, pašvaldības finansējums 1088,40 EUR. 


 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi