» Izglītība » Aknīstes vidusskola » Samsung Skola Nākotnei 2015

Aknīstes vidusskola, piedaloties projektā Samsung Skola Nākotnei 2015 "Skolotājs 3.0", sev izvirzījusi pārmaiņu izaicinājumu:

izveidot digitālo mācību materiālu vietni latviešu un angļu valodā, kas veidota vispārējai izglītības iestādei pielāgotā MOOC (massive open online course) tipa e-studiju vidē un pieejama tiešsaistē ikvienam interesantam. Digitālos mācību materiālus veidot pēc principa - īsi, konkrēti, praktiski un atvērti( ĪKPA).

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi