» Aktualitātes » Arhīvs » 2015

29.12.2015 » Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
28.12.2015 » Aknīstes vidusskolas darba laiks 23.12.2015-03.01.2016
26.12.2015 » SIA “AKNĪSTES PAKALPOJUMI” PAZIŅOJUMS
26.12.2015 » Ziemassvētku pasākumi PII "Bitīte"
26.12.2015 » Ar 21.12.2015 stājās spēkā pasažieru pārvadājuma līguma grozījumi
26.12.2015 » Ziemassvētku pateicības koncerts vecākiem PII "Bitīte"
26.12.2015 » Sāk biļešu pārdošanu uz kamermūzikas festivālu “Sansusī”
26.12.2015 » Sāks darboties noziegumos cietušo atbalsta tālrunis 116006
26.12.2015 » Paziņojums par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālo redakciju
20.12.2015 » Izskanējis Labdarības koncerts
19.12.2015 » Ziemassvētku eglītes pasākumi Aknīstes vidusskolā
18.12.2015 » Ziemassvētku pasākums senioriem
18.12.2015 » 16.decembrī Aknīstes Domes zālē Ziemassvētku tirdziņš (papildināts fotogalerija)
16.12.2015 » 2015. gada15.decembrī Aknīstē notika Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde
14.12.2015 » Ziemassvētku pasākumi Aknīstes vidusskolā
13.12.2015 » 17.decembrī senioru pēcpusdiena
13.12.2015 » Novada Vecgada balle un Jaungada salūts
13.12.2015 » Ziemassvētku pasākums Gārsenē
13.12.2015 » 25 decembrī Ziemassvētku pasākums Asarē
08.12.2015 » Lauku atbalsta dienesta informācija
07.12.2015 » Aknīstes bibliotēkā sveču izstāde
07.12.2015 » Atbalstīts Gārsenes pils krāsns restaurācijas projekts
05.12.2015 » Aknīstē Adventes koncerts un egles idegšana (papildināts fotogalerija)
05.12.2015 » SIA “AKNĪSTES PAKALPOJUMI” PAZIŅOJUMS
05.12.2015 » Ziemassvētku laikā atbalsti lauku dzīvotspēju
04.12.2015 » „Aknīstes Adatiņas” piedalās amatnieku kontaktbiržā
02.12.2015 » Paziņojums par kustamās mantas izsoli
01.12.2015 » Jaunpils novada pašvaldības delegācija viesojas Aknīstē
27.11.2015 » Grupa "Galaktika" koncertēs Gārsenes kultūras namā
26.11.2015 » Paziņojums par publiskām pašvaldības un uzņēmēju apspriedēm
25.11.2015 » Par Aknīstes vidusskolas darbu streika dienā 27.11.2015
24.11.2015 » Informācija iedzīvotājiem
20.11.2015 » Aknīstes novada domes zālē izstāde
19.11.2015 » 24.novembrī Gārsenē seminārs "Praktiskā pieredze bioloģiskajā augkopībā un lopkopībā. Bioloģiskā augļkopība"
19.11.2015 » SIA"Aknīstes pakalpojumi informē" Gārsenes pagasta iedzīvotājus
19.11.2015 » PII"Bitītes" darbinieki pievienosies streikam
19.11.2015 » Aknīstes BJC seminārs "Aktualitātes lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem"
18.11.2015 » Latvijas valsts svētku pasākums PII "Bitīte"
18.11.2015 » Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienas pasākums 17. novembrī (papildināts fotogalerija)
17.11.2015 » Pilsonības nedēļā Aknīstes vidusskolā
17.11.2015 » Informācija par skolotāju streiku
16.11.2015 » Darba laiks Aknīstes novada domē 17.novembī
11.11.2015 » Lāčplēšana diena Aknīstes novadā (papildināts fotogalerija)
11.11.2015 » Mārtiņdiena PII "Bitīte"
06.11.2015 » Gārsenes pilī izstāde "Rudens ogle"
06.11.2015 » Helēnas aptiekā bezmaksas asinsspiediena mērīšana
04.11.2015 » Atcelta 6.novembrī Asarē Rudens balle
02.11.2015 » Bezmaksas redzes pārbaude Asarē
02.11.2015 » SIA "Aknīstes pakalpojumi" informē
01.11.2015 » Aizvadīts pašdarbnieku pasākums
01.11.2015 » Programma Skolas piens un Skolas auglis Aknīstes vidusskolā
01.11.2015 » Sporta diena PII "Bitīte"
29.10.2015 » Izsole nekustamajam īpašumam zemes gabalam Liepu ielā 8A, Aknīstē, Aknīstes novadā
29.10.2015 » Izsole nekustamajam īpašumam dzīvoklim "Dimanti" – 17, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā
29.10.2015 » Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties uz Pils pārvaldnieka amatu
26.10.2015 » Kultūras pasākumu plāns novembrī
26.10.2015 » par atbalstu iedzīvotāju informēšanā
26.10.2015 » Izmaiņas Aknīstes vidusskolas stundu un starpbrīžu laikos
22.10.2015 » Izrāde "Sunītis un Kaķīte" 24.novembrī Aknīstes vidusskolā
21.10.2015 » 18.novembra kauss volejbolā Aknīstē
21.10.2015 » Noslēguma pasākums konkursam"Sējējs-2015"
20.10.2015 » Karjeras diena Asares pamatskolā
20.10.2015 » Aknīstes novada pašvaldības delegācija atbildes vizītē Bialogardā
12.10.2015 » Biedrība "Ūdenszīmes" aicina uz pasākumiem
10.10.2015 » Izskanējis komponista Imanta Mežaraupa atceres pasākums
09.10.2015 » Aknīstes novada domē viesojas delegācija no Varakļānu novada
08.10.2015 » Aknīstes vidusskolā Swedbank lekcija ”Kā prātīgi aizņemties?”
08.10.2015 » Nolikums Par apbalvošanu ar Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī
08.10.2015 » Senioru diena 2015
08.10.2015 » Pasākums senioru centrā
07.10.2015 » 2015.gada 30.septembra Jelgavas apmācību semināra „Klimats un energopārvaldība. Izaicinājumi un iespējas” preses relīze
05.10.2015 » Asares pamatskolas bērni viesojas biedrībā "Ūdenszīmes"
04.10.2015 » Aknīstē viesojas aizsardzības ministrs
04.10.2015 » Aknīstē atklāta un iesvētīta kapliča
02.10.2015 » SIA "Aknīstes pakalpojumi" informē
02.10.2015 » Aknīstē Swedbank atklāj bankomātu
29.09.2015 » Miķeļdiena Aknīstē.
29.09.2015 » Aknīstes bērnu un jauniešu centrs informē
29.09.2015 » Swedbank reģionu attīstības programmas ietvaros tiks atklāts bankomāts Aknīstē
25.09.2015 » Olimpiskā diena Aknīstes vidusskolā un PII"Bitīte"
25.09.2015 » Aknīstes kapličas atklāšana un svecīšu vakars novada kapsētās
24.09.2015 » Dzejas diena Aknīstes vidusskolā
24.09.2015 » 24. septembrī dzejas dienas novadā (papildināts fotogalerija)
24.09.2015 » Aicinājums uz komponista, pedagoga, diriģenta Imanta Mežaraupa atceres pasākumu „In memoriam. Imants Mežaraups – 55”
24.09.2015 » Konkurss jauniešiem
21.09.2015 » Dzejas dienu koncertuzvedums Asares pamatskolā
21.09.2015 » Aicinājums uz Vikipēdijas fotokonkursu
19.09.2015 » Dzejas dienu pasākums Asarē (papildināts fotogalerija)
09.09.2015 » Atbalsts mežsaimniecībai EUR 9 500 000
09.09.2015 » Aktuālās aptaujas
09.09.2015 » Aicinājums ekskursijā uz Vidzemi
08.09.2015 » Aknīstes Bērnu un jauniešu centrā notiks pasākums „Award diena”
07.09.2015 » Paziņojums par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
04.09.2015 » Aknīstē balle "Atvadas vasarai"
04.09.2015 » Gārsenes pilī izstāde
03.09.2015 » Rudens tirgus Aknīstē
02.09.2015 » Mūzikas skola aicina audzēkņus
01.09.2015 » Brīvie dzīvokļi Asares pagastā
01.09.2015 » Zinību diena Aknīstes vidusskolā
31.08.2015 » Aizvadīta jauniešu diena Viesītē
31.08.2015 » Godina Aknīstes vidusskolas skolotājus
31.08.2015 » Transporta kustības grafiks mācību gada laikā
30.08.2015 » Volejbola kauss Gārsenē
28.08.2015 » Mācību iestažu pieņemšana
28.08.2015 » Zinību diena Asares pamatskolā
28.08.2015 » Informācija PII"Bitīte" un Asares pamatskolas audzēkņu vecākiem
28.08.2015 » Informācija Gārsenes un Krauju ciema skolēniem un vecākiem
28.08.2015 » Par ielu apgaismojumu Aknīstes novadā
25.08.2015 » Mūzikas skola aicina
25.08.2015 » Zinību Diena Aknīstes vidusskolā
23.08.2015 » Velokross"Sēlijas pērle 2015"
23.08.2015 » Aizvadīti sporta svētki Gārsenē
21.08.2015 » 28. augustā Viesītē - I Sēlijas novadu jauniešu diena
20.08.2015 » Gārsenes pilī aizritējusi nometne „Kopā jautrāk”
19.08.2015 » Kā kļūt energoefektīvākiem un maksāt mazāk par elektrību?
19.08.2015 » Informācija Aknīstes pilsētas iedzīvotājiem
18.08.2015 » 26.augustā Jelgavā Zemgales biznesa kontakttirgus
17.08.2015 » Aknīstē darbu uzsāk SIA "E. Gulbja Laboratorijas" filiāle
16.08.2015 » 15 augustā Jauniešu diena(papildināts fotogalerija)
12.08.2015 » 23.augustā velokross "Sēlijas pērle"'
12.08.2015 » Aizritējis pasākums "Vedējs 2015"
11.08.2015 » 22.augustā sporta svētki Gārsenē
10.08.2015 » Turpinās sadraudzība starp Aknīstes novada un Bialogardas ( Polija) pašvaldībām.
10.08.2015 » Izskanējis kamermūzikas festivāls "Sansusī"
06.08.2015 » Jauniešu dienas Lavijā
05.08.2015 » Aicinājums kļūt par jauniešu mentoru
05.08.2015 » Aicinājums jauniešiem
04.08.2015 » Aknīstes vidusskolas sporta laukuma labiekārtošanas projekts LabieDarbi.lv iekļauts 2.kārtā. Balsosim!
29.07.2015 » 9.augustā kapusvētki Asares pagasta kapsētās un dievkalpojums Asares baznīcā
28.07.2015 » Sākot ar augustu zobārstniecības kabinetā sāks pieņemt zobu higiēnists
28.07.2015 » Bērnības un pilngadības svētki Asarē
27.07.2015 » Kapusvētki Aknīstes novada kapsētās
23.07.2015 » Nobalso par labāko Sēlijas jauniešu dienas logo
23.07.2015 » Izzinošs pasākums muzejā
20.07.2015 » Salidojums Gārsenes pamatskolā 18.jūlijā(papildināts fotogalerija
16.07.2015 » Pludmales volejbols Aknīstē
15.07.2015 » Gārsenes pils Izstāžu zālē Aknīstes novada luterāņu draudžu mācītāja Ata Bambāna gleznu izstāde
13.07.2015 » 1. augustā, Jēkabpilī, Krustpils saliņā "Moto Festivāls"
12.07.2015 » Aizvadīti Aknīstes novada svētki ( fotogalerija)
12.07.2015 » Liepu ielas svētki- Aknīstē atdzimst tradīcija
12.07.2015 » Noslēdzies sakoptības konkurss
10.07.2015 » Spēkavīru šovs ar Agri Kazeļņiku sestdien Aknīstē
07.07.2015 » Balsosim par Aknīstes vidusskolas sporta laukuma labiekārtošanu LabieDarbi.lv
06.07.2015 » Kļūsti par viesģimeni kādam viesskolēnam no citas valsts uz 2015./2016. mācību gadu
03.07.2015 » Paziņojums par kustamās mantas (automašīnas Toyota Hiace) izsoli
03.07.2015 » 3.jūlijā Liepu ielas svētki
01.07.2015 » Gārsenes pilī organizē nometni bērniem
29.06.2015 » Par CE sertifikātu izsniegšanu
26.06.2015 » Mobilais mamogrāfs 16. un 17. jūlijā Aknīstē
25.06.2015 » Gārsenes amatierteātra pirmizrāde
25.06.2015 » 11.jūlijā Aknīstē velomaratons
25.06.2015 » Aknīstes vidusskolas darba laiks vasaras periodā
23.06.2015 » Līgo svētki novadā
22.06.2015 » Sēlijas Tautas mākslas svētki Jaunjelgavā(papildināts fotogalerija)
18.06.2015 » Uzņēmēji aicināti uz semināru Jelgavā par Erasmus+ un pārrobežu sadarbības programmām
16.06.2015 » 1836 km apkārt Latvijai
15.06.2015 » Pagarināts Aknīstes novada sakoptības konkursa pieteikšanās termiņš
14.06.2015 » 13.jūnijā "... un atkal sadziedam Aknīstē"(papildināts fotogalerija)
14.06.2015 » Automašīnas Ford Transit pārdošana par brīvu cenu
10.06.2015 » 12.klases izlaidums Aknīstes vidusskolā(papildināts fotogalerija)
09.06.2015 » AS „Sadales tīkls” paaugstina elektroapgādes drošumu un kvalitāti Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes un Krustpils novadā
09.06.2015 » Zāles pļaušanas pakalpojumi
08.06.2015 » Aknīstieši iegūst balvas 19.starptautiskajā bērnu mākslas darbu konkursā Slovēnijā
08.06.2015 » Lauku atbalsta dienesta paziņojums
08.06.2015 » 9.klases izlaidums Aknīstes vidusskolā
07.06.2015 » Vasaras radošās darbnīcas „KABATA”
05.06.2015 » Apsveiksim absolventus
05.06.2015 » Nakts orientēšanās Aknīstē
05.06.2015 » Senioru aktīvās atpūtas diena Gārsenē
02.06.2015 » Pēdējā mācību diena Aknīstes vidusskolā
02.06.2015 » Mācību gada noslēgums Gārsenes pamatskolā
02.06.2015 » Aicinājums ražotājiem, mājražotājiem un amatniekiem piedalīties izstādē "Riga Food 2015"
02.06.2015 » Aknīstes pakalpojumi informē
02.06.2015 » „Rūķīši” ciemojas Aknīstes vidusskolā
01.06.2015 » Aknīstes vidusskolas kopsavilkums par projektiem un aktivitātēm 2014./2015.m.g
31.05.2015 » Izlaidums "Rūķīšu"grupiņā
31.05.2015 » Izskanējis pasākums "Nāc kopā ar mums"
28.05.2015 » Pašvaldība piešķir finansējumu iedzīvotāju ideju projektu īstenošanai
26.05.2015 » PII"Bitītes" bērni ekskursijā Asarē
25.05.2015 » Krustpils novada pašvaldība ielūdz esošos un topošos mājražotājus uz semināru
24.05.2015 » Aknīstes novadā noticis starts tūrisma rallijam „Manu jaunu dienu zeme”.(papildināts fotogalerija)
22.05.2015 » Aizvadīti sporta svētki bērnim
22.05.2015 » 29. un 30. maijā bērnu svētki Aknīstē
21.05.2015 » Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vēstule
19.05.2015 » Aknīstes vidusskolas jaunieši saņem apliecības Panākumu Universitātē
19.05.2015 » Informācija ūdens patērētājiem
17.05.2015 » Ģimenes dienas pasākums Kraujās
17.05.2015 » Pēdējais zvans Gārsenes pamatskolā
17.05.2015 » Asares amatierteātra pirmizrāde (papildināts fotogalerija)
14.05.2015 » PII"Bitītē" bērniem īpašs teātris
14.05.2015 » Paziņojums ūdens patērētājiem Aknīstes pilsētā
14.05.2015 » Gimenes dienas pasākums
12.05.2015 » Bezmaksas tālmācība – sociālā atbalsta programma
12.05.2015 » Pēdējais zvans Aknīstes vidusskolā
12.05.2015 » Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi konkursos, ārpusstundu un sporta pasākumos 2014/2015
11.05.2015 » Māmiņu diena PII”Bitīte”
10.05.2015 » Māmiņu diena Gārsenes pamatskolā
10.05.2015 » 9.maijā Aknīstē Mātes dienai veltīts koncerts (papildināts fotogalerija)
08.05.2015 » Gārsenes pilī atsākusies izstāžu sezona
03.05.2015 » Pasākums Latvijas neatkarības 25.gadadienā (papildināts fotogalerija)
28.04.2015 » Aknīstes vidusskolas komanda par Samsung projekta norisi, aktualitātēm
28.04.2015 » Meža dienas Aknīstes vidusskolā
27.04.2015 » Izsole nomas tiesībām uz Aknīstes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
27.04.2015 » Kultūras pasākumu plāns maijā
27.04.2015 » VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” rīko izsoli nomas tiesībām uz zemes gabalu
27.04.2015 » Aknīstes novada iedzīvotāju projektu konkurss 2015
26.04.2015 » Lielā Talka Aknīstes novadā (fotogalerija)
25.04.2015 » Aknīstes amatierteātra pirmizrāde(papildināts fotogalerija)
23.04.2015 » Izīrē labiekārtotus dzīvokļus Aknīstes novada Gārsenes pagasta Krauju ciemā
23.04.2015 » Asares k/n diskotēka
23.04.2015 » Vecāku Diena Aknīstes vidusskolā
22.04.2015 » Pasākumu cikls par godu Raiņa un Aspazijas – 150 Aknīstes vidusskolā
22.04.2015 » Sezonas atklāšana estrādē-zaļumballe
22.04.2015 » 9. maijā Aknīstē pavasara tirgus
21.04.2015 » Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi mācību olimpiādēs 2014./15.m.g
19.04.2015 » Profesionālās pilnveides izglītības programma „BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA” tālmācībā
17.04.2015 » E-klases konference 2015
17.04.2015 » Akcija „Atpakaļ uz skolu”
17.04.2015 » Filma „Laimes ekonomika”
17.04.2015 » Informācija Lauksaimniecības Pakalpojumu Kooperatīvās Sabiedrības biedriem
16.04.2015 » "Panākumu Universitātes" 2.mācību gads tuvojas noslēgumam
13.04.2015 » Izstāde Aknīstes novadpētniecības muzejā
09.04.2015 » Lieldienu pasākumi Aknīstes novadā (papildināts-fotogalerija)
08.04.2015 » Aktualitātes "Samsung Skola Nākotnei" Aknīstes vidusskolā
07.04.2015 » 2015. gada platību maksājumu iesniegumu pieņemšana sāksies 20. aprīlī un ilgs līdz 22. maijam
06.04.2015 » Kultūras pasākumu plāns aprīlī
02.04.2015 » Popgrupas dalībnieks Artis Mežaraups piedalās mazo vokālistu konkursā "Cālis – 2015”
02.04.2015 » 3.arīlī P.Vanaģeļa kauss volejbolā
02.04.2015 » Paziņojums par kustamās mantas (automašīnas FORD TRANSIT) izsoli
02.04.2015 » Izsole nomas tiesībām uz Aknīstes novada pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem
31.03.2015 » Aknīstes vidusskolas 1. – 4.klašu skolēnu ekskursija brīvlaikā
30.03.2015 » Aicinājums skolēniem piedalīties vasaras nodarbinātības pasākumā
29.03.2015 » Aizvadīta teātru diena Aknīstes novadā
27.03.2015 » Vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdiena
27.03.2015 » SIA "Aknīstes pakalpojumi" informē
27.03.2015 » Aizvadīti represēto piemiņas pasākumi Aknīstes novadā
22.03.2015 » Aicinājums šķirot atkritumus
17.03.2015 » "Samsung Skola Nākotnei.Skolotājs 3.0" projekta aktivitātes Aknīstes vidusskolā
17.03.2015 » Zemnieku uzņēmēju balle
17.03.2015 » Pasaules Dabas fonda rīkotā kustība: Zemes stunda -28. martā
17.03.2015 » 8.aprīlī Jēkabpils rajona lauksaimnieku apvienības biedru kopsapulce
16.03.2015 » Pasākums „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai"
15.03.2015 » Kino mēnesis 100 Latvijas novados
11.03.2015 » Aknīstes sieviešu vokālajam ansamblim „Viotonika” – 1.pakāpes diploms
10.03.2015 » 14.martā Asares k/n pasākums
10.03.2015 » 13.martā Gārsenes k/n zemnieku un uzņēmēju balle
08.03.2015 » Aizritējušas Aknīstes novada iestāžu sporta spēles
08.03.2015 » Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā
08.03.2015 » Sēļu linu dvieļu izstāde Aknīstes novadpētniecības muzejā
06.03.2015 » VAS "Latvijas Valsts ceļi" atbild uz iedzīvotāju jautājumu
04.03.2015 » Aknīstes katoļu draudzes informācija
02.03.2015 » Asares pagastā SIA „Siliņi” mācās gaļas liellopu audzētāji
01.03.2015 » Izskanējis piemiņas pasākums J. Indānam
01.03.2015 » 7.martā Gārsenes k/n teātra izrāde
01.03.2015 » 7.martā Aknīstes novada iestāžu un organizāciju sporta spēles
27.02.2015 » Kultūras pasākumi martā
27.02.2015 » 3.martā Gārsenē informatīvs seminārs par bioloģiskās lauksaimniecības aktualitātēm
27.02.2015 » 5.martā seminārs lauksaimniekiem
26.02.2015 » Aknīstes BJC deju grupa „Virpulītis” piedalās sadancī
26.02.2015 » Aicinājums uz Lauku kopienu parlamentu
26.02.2015 » Pirmklasnieki svin 100 dienas skolā
26.02.2015 » Aknīstē plānotas apmācības medniekiem
25.02.2015 » Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” aktīvi turpina semināru ciklu
25.02.2015 » Starpnovadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un metodiķu seminārs
25.02.2015 » Traktortehnikas apskates 2015.gadā
25.02.2015 » Aknīstes novadpētniecības muzejā linu dvieļu izstāde
23.02.2015 » Dzimtās valodas diena Asarē
22.02.2015 » "Sansusī" saņem balvu "Kilograms kultūras 2014"
19.02.2015 » Meteņa diena un vakarēšana Aknīstes novadpētniecības muzejā
19.02.2015 » LielāsTalkas-2015 konkurss
18.02.2015 » PII"Bitīte" svin 30 gadu jubileju
16.02.2015 » Aknīstes novadā aizritējuši gada romantiskākie svētki
16.02.2015 » Seminārs z/s "Siliņi"-Gaļas liellopu ganāmpulku veselība
13.02.2015 » VID aicina valsts iestāžu amatpersonas un darbiniekus izmantot VID EDS priekšrocības
13.02.2015 » Seminars par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu
13.02.2015 » 14.februārī Gārsenes k/n balle
11.02.2015 » Sniega diena Aknīstes vidusskolā
11.02.2015 » Tehnisko Pakalpojumu cenas Latvijā 2014. gadā
11.02.2015 » Aicina mazdārziņu īpašniekus un dārzkopjus uz izglītojošu semināru
11.02.2015 » 20.februārī Aknīstes BJC koncerts
11.02.2015 » Kultūras pasākumu plāns februārī
10.02.2015 » Aknīstes VSAC iegādāta jauna rentgena iekārta
10.02.2015 » Vakarēšana Aknīstes novadpētniecības muzejā
08.02.2015 » Žetonu vakars Aknīstes vidusskolā
08.02.2015 » Aknīstes novads izstādē „Balttour 2015”
05.02.2015 » Informācija no LAD
04.02.2015 » Aknīstes vidusskola iekļūst "Samsung Skola nākotnei" finālistos
02.02.2015 » Iznākusi grāmata "Latvijas novadu dārgumi"
30.01.2015 » Atbalstīsim pasākumu "Sansusī"
28.01.2015 » Žetonu vakars Aknīstes vidusskolā
27.01.2015 » Seminārs "Aktuāla informācija un likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"
27.01.2015 » Aknīstes novada jaunieši saņem Nīderlandes fonda KNHM balvu
26.01.2015 » Aknīstes novada pašvaldības darbinieki pieredzes apmaiņā Jaunpilī
22.01.2015 » Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” uzsāk semināru ciklu
22.01.2015 » Kaldabruņas skolā uzsākts jauns iedvesmas gads
16.01.2015 » Iznācis "Ceļvedis mājražošanā"
13.01.2015 » Aknīstes vidusskolas jaunieši uzvar Novadu spēlēs 2015
09.01.2015 » Projekta „Jaunatnes iespējas” atklāšana Aknīstes BJC
08.01.2015 » Aknīstes novada pašvaldība pārdod izsolē nekustamo īpašumu
06.01.2015 » Aknīstes novadpētniecības muzejā izstāde
05.01.2015 » 9.janvārī Aknīstes BJC projekta atklāšana
04.01.2015 » Asares pamatskolas skolēniem pateicība par dalību konkursā

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi