» Izglītība » Aknīstes vidusskola » Pedagogi

 Aknīstes vidusskolas pedagoģiskie darbinieki 2014./2015.m.g.

 
Aija Voitiške
Skolas direktore. Ekonomika, psiholoģija, politika un tiesības
Gunta Ozoliņa
D.v. izglītības jomā .Sākumskola
Aivars Ielejs
D.v. audzināšanas jomā. Interešu izglītība
Līga Mažeika
D.v. informātikas jomā . Informātika, datorika
Sarmīte Buholce
Krievu valoda
Aija Gasparoviča
Latviešu valoda un literatūra
Daiga Ieleja
Sākumskola, sports
Skaidrīte Medvecka
Angļu valoda
Eva Joča
Vizuālā māksla, kulturoloģija
Inga Krasevska
Mūzika
Daira Linarte
Mājturība un tehnoloģijas
Ināra Lunģe
Matemātika
Mārīte Pērkone
Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, ģeogrāfija
Elga Miķēna
Bioloģija, ķīmija
Andris Miķēns
Mājturība un tehnoloģijas
Sandra Radiņa
Latviešu valoda un literatūra
Iveta Strika
Sākumskola
Olita Treine
Sports
Mirdza Ukāne
Fizika
Ināra Vasiļjeva
Matemātika
Elita Zariņa Sākumskola, angļu valoda
Baiba Vasiļjeva Pedagoga palīgs
Skaidrīte Jasāne Pedagoga palīgs
Janina Krasovska Pedagoga palīgs
Ineta Plocāne
Sociālais pedagogs. Dabaszinības , fizika
Sanda Kukle
Pedagogs logopēds
Dzintra Vanaga Izglītības psihologs

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi