Kontakti

 Rekvizīti 

Amats
Vārds, uzvārds
Telefons
e-pasts
Domes priekšsēdētāja
Vija Dzene
65237750
29205425
Administrācijas vadītājs, izpilddirektors
Jānis Gavars
28685224
Kanceleja
Kancelejas vadītāja
Ināra Buiķe
65237751
Lietvede, personāla pārzine
Sintija Venediktova-Goba
65237751
Speciālisti
 Juriskonsults
Antra Aldiņa
26499678
 antra.aldina@akniste.lv 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Lāsma Prande
65237762
Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāja
 Līga Jaujeniece
26436978
 muzejs@akniste.lv
Lauksaimniecības attīstības speciālists
Irēna Butkus
26262293
Pašvaldības policists  Ija Ašaka  29233090  policija@akniste.lv
Gārsenes pils pārvaldniekav.i. Dace Geida  26367150
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Galvenā grāmatvede
Ingrīda Vendele
65237752
 Finansiste
Iveta Kancāne
65237755
iveta.kancane@akniste.lv
Grāmatvede
Ruta Bobrova
65237753
 Grāmatvede
 Regīna Gasūne
 65237753
Grāmatvede
Antra Deksne
65237755
Attīstības un plānošanas nodaļa
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
65237760
santa.smite@akniste.lv
Teritorijas plānotāja
Līga Līduma
28315301
 liga.liduma@akniste.lv
Tautsaimniecības nodaļa
Saimniecības daļas vadītājs
Normunds Zariņš
29322637
 
Uzkopšanas darbu meistare Silvija Koniševska 26595487  
Darba aizsardzības speciālists
Juris Tarbuns
65237754
Nekustamo īpašumu speciāliste, pilsētas zemes komisijas priekšsēdētāja
Ilze Ieleja
65237760
ilze.ieleja@akniste.lv
Nekustamo īpašumu speciālists Kristaps Žubeckis  25460724  
Bāriņtiesa
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Aija Dronka
28682433
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Regīna Pudāne
 
 
Sociālais dienests
Sociālā dienesta vadītāja
Lidija Deksne
65237758
28665415
Sociālais darbinieks
Janīna Šinkeviča
65237758
28665415
Sociālais aprūpētājs
Anda Nikolajeva
65237758
28665415
 
   
 
Kultūras nodaļa
Kultūras darba vadītāja
 Kristiana Kalniete
26318640
Kultūras darba organizatore Aknīstes pilsētā
Aiga Krievāne
 
Kultūras darba organizatore Asares pag.
Madara Ozoliņa
28657492
 
Pārvaldes
Asares pagasta pārvaldes vadītājs
Evita Jasāne
65229503, 26401153
Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Bondars
65229640,  26389739
 

 

 

 
 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi