» Izglītība » Aknīstes vidusskola » Stundu saraksts, laiki

  • Stundu saraksts 2018/2019 pieejams e-klase.lv

  • Individuālo nodarbību grafiks 2018/2019  pieejams e-klase.lv

  Stundu laiki Aknīstes vidusskolā 

1. 8.20 – 9.00 (starpbrīdis 10 min)

2. 9.10 – 9.50 (starpbrīdis 10 min)

3. 10.00 – 10.40 (starpbrīdis 5 min)

4. 10.45 – 11.25 

1.pusdienu starpbrīdis – 30 min 

5. 11.55 – 12.35

2.pusdienu starpbrīdis – 30 min

 6. 13.05 – 13.45 (starpbrīdis 5 min)

7. 13.50 – 14.30 (starpbrīdis 5 min)

8. 14.35 – 15.15 (starpbrīdis 5 min)

9. 15.20 – 16.00  

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi