Projekti » ELFLA

 

Aknīstes novada pašvaldība uzsāk īstenot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros finansiāli atbalstīto projektu Nr. 12-05-LL13-L413202-00002 „Ziemas sporta veidu attīstība Aknīstē”.
Projektu plānots īstenot līdz 30.04.2013.
Projekta kopējās izmaksas LVL 5 725.49, no tiem LVL 4 221.93 ir ELFLA finansējums, LVL 1 503.56 pašvaldības finansējums.
Projekta vadītājs Normunds Zariņš.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēta pārvietojama slidotava Aknīstē (Skolas ielā 1A) slidošanai un hokeja treniņiem un hokeja komanda tiks nodrošināta ar inventāru treniņiem un dalībai sacensībās.

 

Aknīstes novada pašvaldība uzsākusi īstenot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros finansiāli atbalstīto projektu Nr.12-05-LL13-L413201-000008 „Sēļu parka infrastruktūras uzlabošana Aknīstē.
Projektu plānots īstenot līdz 31.10.2012.
Projekta kopējās izmaksas LVL 20 074.63, no tiem LVL 6 300.00 ir ELFLA finansējums, LVL 13 774.63 pašvaldības finansējums.
Projekta vadītājs Vija Dzene.
Projekta īstenošanas rezultātā- pēc Sēļu parka kāpņu vienkāršotas renovācijas pabeigšanas- parkā tiks uzlabota un atjaunota vides pieejamība, uzlabota vides drošība.

Aknīstes novada pašvaldība uzsākusi  īstenot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros finansiāli atbalstīto projektu Nr. 12-05-LL13-L413201-000009 „Izstāžu zāles izveide Gārsenes pilī”.

Projektu plānots īstenot līdz 31.10.2012.

Projekta kopējās izmaksas LVL 20 682.40, no tiem LVL 6 300.00 ir ELFLA finansējums, LVL 14 382.40 pašvaldības finansējums.

Projekta vadītājs Guntars Geida.

Projekta īstenošanas rezultātā Gārsenes pils verandai tiks veikti vienkāršotas renovācijas būvdarbi, turpmāk izmantojot verandu par izstāžu zāli.


 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi