Plānošanas dokumenti » Aknīstes novada teritorijas attīstības idejas

Aknīstes novada iedzīvotāju idejas novada teritoriju attīstības darbu plānam:

Aknīstes pagasts un pilsēta   

Gārsenes pagasts                   

Asares pagasts                       

Aknīstes novada iedzīvotāju idejas novada teritoriju attīstības darbu plānam (kopsavilkums)                        

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi