Sabiedriskās organizācijas » Amatieru krosa apvienība "AKA"

AMATIERU KROSA APVIENĪBA

 

              

          

     

Adrese
Saltupes iela 10
Aknīste, Aknīstes novads, LV - 5208
Latvija
Mājas lapa:
www.aka.lv
 
Misija:
 • Attīstīt un popularizēt autosportu Latvijā reģionu līmenī
 • Latvijas reģionālā autosporta attīstības koncepcijas izstrādāšana
 • Latvijas reģionālo un novadu pasākumu plānu, projektu, sacensību nolikumu, sacensību kalendāru un citu dokumentu izstrādāšana, autosporta aktīvistu interešu un vēlmju apzināšana un sakārtošana
 • Sagatavot sportistus novadu, reģionālajām, Latvijas un starptautiskajām sacensībām, kausiem, čempionātiem un citām augsta ranga sacensībām, augstu rezultātu sasniegšanai autosportā
 • Dažādu autosporta un citu sacensību, čempionātu, svētku, izstāžu un citu pasākumu organizēšana, lai radītu iespēju Latvijas Republikas iedzīvotājiem nodarboties ar sportu
 • Iespēju nodrošināšana biedrības biedriem un citiem interesentiem piedalīties sacensībās, sportiskās izaugsmes apstākļu radīšana
 • Autosporta un Biedrības rīkoto sacensību un pasākumu propagandēšana un reklamēšana izmantojot masu informācijas u.c. plašsaziņas līdzekļus
 • Starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību trašu, sporta bāžu un citu sporta objektu izveidošana, labiekārtošana un sertifikācija
 • Starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību licenču izsniegšana; starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību tiesnešu apmācība un sertifikācija, kursi un kvalifikācijas celšana; sporta klašu piešķiršana; sadarbība ar Latvijas Republikas un ārvalstu organizācijām, kuru mērķi un uzdevumi atbilst Biedrības mērķiem un uzdevumiem
 • Finanšu līdzekļu piesaistīšana Biedrības projektu realizēšanai
 • Plašāko iedzīvotāju slāņu, skolu un studējošās jaunatnes iesaistīšana sporta pasākumos
 • Radot piemērotus apstākļus augstu sporta rezultātu sasniegšanai
 • Finansiāli atbalstīt Biedrības biedrus dalībai Latvijas un starptautiskās sacensībās, kausos, čempionātos un citās augsta ranga sacensībās
 
 Materiāls un foto no www.aka.lv

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi