Komisijas

 

 Aknīstes novada Administratīvā komisija
 
(apstiprināta 28.06. 2013. domes sēdē (prot. Nr.10, 4.#); groz. 25.09.2013. domes sēdē (prot. Nr.14, 9.#); groz. 22.10.2014. domes sēdē (prot. Nr.18, 27.#); groz. 28.06.2017. domes sēdē (prot. Nr.12, 8.#); groz. 24.01.2018. domes sēdē (prot.Nr.1, 25.#))
Ināra Lunģe – komisijas priekšsēdētāja (tel. 28665896)
Egons Tunķelis
Rima Bludze
Aija Dronka
Jānis Zeltiņš
Protokoliste – Veronika Papaurele
 
Aknīstes novada Iepirkumu komisija
 
(apstiprināta 22.07.2009. domes sēdē (prot. Nr.4, 4.#)
 groz. 12.08.2009. domes sēdē (prot. Nr.6, 12.#); groz. 24.07.2013. domes sēdē (prot. Nr.11, 22.#); groz. 24.02.2016. domes sēdē (prot.Nr.3, 8.#); groz. 26.10.2016. domes sēdē (prot. Nr.15, 9.#); groz. 28.06.2017. domes sēdē (prot.Nr.12, 29.#); groz. 19.12.2018. domes sēdē (prot.Nr.15, 3.#), groz. 23.01.2019. domes sēdē (prot.Nr.1, 19.#)
 
Lāsma Prande – komisijas priekšsēdētāja (tel.65237762, 26386407)
Santa Šmite – locekle
Ilga Cālīte – locekle
Iveta Kancāne – locekle un sekretāre
 
 
Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija
 
(apstiprināta 17.02.2010. domes sēdē (prot. Nr.3, 12.#);
groz. 27.04.2011. domes sēdē (prot. Nr.6, 23.#); groz. 25.01.2012. domes sēdē (prot. Nr.1, 13.#); groz. 24.07.2013. domes sēdē (prot. Nr.11, 14.#); groz. 27.08.2014. domes sēdē (prot. Nr.14, 17.#); groz. 28.06.2017. domes sēdē (prot. Nr.12, 16.#); groz. 25.10.2017. domes sēdē (prot.Nr.17, 18.#); groz.24.01.2018. domes sēdē (prot.Nr.1, 26.#))
 
Ilze Ieleja
Kristaps Žubeckis
Jānis Gavars
Antra Aldiņa
 
Aknīstes novada vēlēšanu komisija
 
 
(apstiprināta 30.08.2017. domes sēdē, prot. Nr.15, 14.#)
 
Biruta Balule – priekšsēdētāja (tel.26190428)
Iveta Kancāne – sekretāre
Aiga Andruškeviča
Sarmīte Buholce
Elga Miķēna
Gita Ozoliņa
Lāsma Prande
 
Aknīstes novada Civilās aizsardzības komisija
(apstiprināta 20.11.2009. domes sēdē (prot. Nr.10, 4.#);
groz. 25.05.2011. domes sēdē (prot. Nr.8, 21.#); groz. 24.07.2013. domes sēdē (prot. Nr.11, 13.#); groz. 27.08.2014. (prot. Nr.14, 17.#))
 
 
Vija Dzene – komisijas priekšsēdētāja (tel. 65237750, 29205425), dzīv. „Teikas”, Asare, Asares pagasts, Aknīstes novads 
Ivars Osma – komisijas priekšsēdētājas vietnieks (tel. 29373220), dzīv. „Druviņas 6” – 9, Rites pagasts, Viesītes novads 
Jānis Bondars (tel. 26389739), dzīv. „Pilzemnieki”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads 
Kristaps Tēts (tel. 26401153), dzīv. Parka iela 6B – 1, Aknīste, Aknīstes novads 
Normunds Zariņš (tel. 29322637), dzīv. Augšzemes iela 5, Aknīste, Aknīstes novads 
Valdemārs Juris Tarbuns (tel. 28381275), dzīv. Augšzemes iela 73, Aknīste, Aknīstes novads
Jānis Vanags (tel. 29378994), dzīv. „Akācijas 2” – 16, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads 
Andris Dilbeks (tel. 29126538), dzīv. Jaunā iela 31C – 13, Jēkabpils
Dzintars Stradiņš (tel. 29189405), dzīv.
Lidija Balule (tel. 26557630), dzīv. „Pazares”, Prodes pagasts, Ilūkstes novads 
Lauris Austriņš (tel. 25488653), dzīv. Viesītes iela 18 – 58, Jēkabpils
Jānis Gavars (tel. 28685224), dzīv. Augšzemes iela 57, Aknīste, Aknīstes novads
 
Aknīstes novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija
 (apstiprināta 28.09.2011. domes sēdē, prot. Nr.15, 24.#, grozījumi 26.09.2012. domes sēdē, prot. Nr.13, 29.#)
 
Lāsma Prande
Aija Dronka
Skaidrīte Medvecka
Lidija Deksne
Kristīne Rubiķe
Gunta Ozoliņa
Evija Ķiķēna
 
Aknīstes novada materiālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisija
(apstiprināta 16.12. 2010. domes sēdē (prot. Nr.17, 5.#); groz. 23.02.2011. domes sēdē (prot. Nr.3, 34.#); groz. 22.06.2011. domes sēdē (prot. Nr.9, 27.#); groz. 27.08.2014. domes sēdē (prot.Nr.14, 17.#); groz. 28.10.2015. domes sēdē (prot. Nr.15, 24.#); groz. 27.07.2016. domes sēdē (prot. Nr.10, 5.#); groz. 26.07.2017. domes sēdē (prot. Nr.13, 22.#); groz.24.10.2018. domes sēdē (prot.Nr.13, 14.#)
 
Aknīste novada pašvaldība – Anda Nikolajeva, Sintija Venediktova-Goba, Jānis Gavars, Ilze Ieleja, Silvija Koniševska, Līga Līduma, Santa Šmite
Asares pagasta pārvalde – Skaidrīte Biteniece, Modris Grāvelis, Līga Pakalne
Gārsenes pagasta pārvalde – Ruta Brakovska, Tatjana Subatiņa, Sintija Venediktova-Goba
Aknīstes vidusskola – Santa Žagariņa, Līga Mažeika, Artis Žagariņš
PII „Bitīte” – Skaidrīte Bērzkalne, Biruta Kalpaka, Sandra Vārslavāne
 
Aknīstes novada pamatlīdzekļu pieņemšanas ekspluatācijā komisija

(apstiprināta 28.06. 2013. domes sēdē (prot. Nr.10, 6.#); groz. 27.08.2014. domes sēdē (prot.Nr.14, 17.#); groz. 24.10.2018. domes sēdē (prot.Nr.13, 14.#))

 
Jānis Gavars
Sintija Venediktova-Goba
Santa Šmite

 

Aknīstes novada pamatlīdzekļu norakstīšanas komisija
(apstiprināta 28.06. 2013. domes sēdē (prot. Nr.10, 6.#); groz. 27.08.2014. domes sēdē (prot.Nr.14, 17.#); groz. 24.10.2018. domes sēdē (prot.Nr.13, 14.#))
Jānis Gavars
Sintija Venediktova-Goba
Santa Šmite
  
 
 
Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija
(apstiprināta 16.12.2013. domes sēdē, prot. Nr.18, 6.#; groz.22.03.2017. domes sēdē, prot.Nr.6, 17.#; groz.23.05.2018. domes sēdē, prot.Nr.7, 50.#)
Ilze Ieleja – nekustamā īpašuma speciāliste
Kristaps Žubeckis – nekustamā īpašuma speciālists
Normunds Zariņš – Aknīstes saimniecības daļas vadītājs
Jānis Bondars – Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs
Evita Jasāne – Asares pagasta pārvaldes vadītāja
 Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi
 
(apstiprināta 26.11.2014. domes sēdē, prot. Nr.19, 21.#; grozījumi 28.06.2017. domes sēdē, prot.Nr.12, 30.#; grozījumi 25.10.2017. domes sēdē; grozījumi 24.10.2018. domes sēdē)
 
Vija Dzene
Ilze Ieleja
Kristaps Žubeckis
Santa Šmite
Antra Aldiņa
 Medību koordinācijas komisija
   (apstiprināta ar Aknīstes novada domes 26.11.2015. sēdes lēmumu - protokols Nr.17; 26.#.)

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Gavars
Komisijas sekretāre: Līga Līduma

Komisijas locekļi:
Vigonts Kuklis, Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības Viesītes nodaļas vecākais mežzinis;
Judīte Podniece, Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāve;
Ainis Čāmāns, biedrības "Zemnieku saeima" pārstāvis;
Igors Kantāns, Latvijas mednieku savienības Sēlijas reģiona pārstāvis;
Aldonis Utināns, Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāvis.
Medību koordinācijas komisijai darbu organizēt saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 26.05.2014. noteikumiem Nr.269 "Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām".

 Nolikums
 Komisijas sēdes protokols 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi