Reliģiskās organizācijas » Asares ev.luteriskā draudze

 

 

INFORMĀCIJA
par Asares luterāņu draudzi un biedrību BETĀNIJA
 

 

Asares evaņģēliski luteriskā draudze: reģistrācijas Nr.99500002273
Biedrība BETĀNIJA: reģistrācijas apliecības Nr.40008157278
Adrese: BETĀNIJA, Asares pagasts, Aknīstes novads, Latvija, LV-5210
Banka: Valsts Kase
Konts: Nr.LV29TREL9166571001000
Kods: TRELLV22
Mācītājs: ATIS BAMBĀNS, tālrunis 26162095, e-pasts atisbambans@inbox.lv
Draudzes priekšnieks: Valērijs Venediktovs, tālrunis 26484579, e-pasts v_valerijs@inbox.lv
Mantzinis: Egita Pakalne, tālrunis 26377016, e-pasts egitapakalne@inbox.lv
Cita informācija: par DIEVKALPOJUMIEM, Ziedojumiem, Asares luterāņu baznīcu un draudzi, biedrību BETĀNIJA:
Interneta vietnē https://sites.google.com/site/valerijsvenediktovs/news
 

 

Dievkalpojumi baznīcā notiks: katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā, plkst. 9:00, kalpos mācītājs Atis Bambāns
Ziemas aukstajos mēnešos: Dievkalpojumi notiks Asares kultūras namā
 
Sagatavoja: draudzes priekšnieks Valērijs Venediktovs

 

2017. gada 23. augusts

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi