Iepirkumi » Iepirkumi PIL 82

Publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 4000 EUR -42 000 EUR un publisku būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 EUR - 170 000 EUR

 

Līguma priekšmets ID nr. Paziņojums par  publikāciju IUB mājas lapā Pieteikuma iesniegšanas termiņš Līguma izpildītājs        Līguma cena  (bezPVN) 
Nedzīvojamās ēkas pārbūve Augšzemes ielā 41, Aknīste, Aknīstes novads , tāme precizēta  , būvprojekta grafiskā daļa  Jautājumi, Jautājumi1 ANP2017/4LEADER 17.01.2017 30.01.2017.    
 Aknīstes novada pašvaldības ceļu uzturēšana ziemas periodā   ANP2017/3  16.01.2017  26.01.2017.    
 Tehniskā projekta „ Daudzfunkcionāla publiska laukuma izveide Aknīstē” izstrāde un autoruzraudzība.  ANP2017/2  8.01.2017  19.01.2017  Pārtraukts  
Bērnu rotaļu  laukumaaprīkojuma piegāde  un uzstādīšanaAknīstes PII „Bitīte"  
  ANP2017/1LEADER   8.01.2017  19.01.2017  Pārtraukts  
           

 

 

Arhīvs

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi