Iepirkumi » Iepirkumi PIL 9

 

Publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 4000 EUR -42 000 EUR un publisku būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 EUR - 170 000 EUR

 No 1.03.2017Publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 EUR - 42 000 EUR un publiska būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir 20 000 EUR - 170 000 EUR

 2018.gads

 

Līguma priekšmets ID nr. Paziņojums par  publikāciju IUB mājas lapā Pieteikuma iesniegšanas termiņš Līguma izpildītājs        Līguma cena  (bezPVN) 
 Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Aknīstes novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei”       ANP 2018/1 ELFLA  15.01.2018  26.01.2018    
           

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi