Iepirkumi » Iepirkumi PIL 9

Publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 4000 EUR -42 000 EUR un publisku būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 EUR - 170 000 EUR

 No 1.03.2017Publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 EUR - 42 000 EUR un publiska būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir 20 000 EUR - 170 000 EUR

 

Līguma priekšmets ID nr. Paziņojums par  publikāciju IUB mājas lapā Pieteikuma iesniegšanas termiņš Līguma izpildītājs        Līguma cena  (bezPVN) 

Noliktavas ēkas pārbūve projekta “ Radošā rezidence”Debesjums” ietvaros  5._pielikums,

6. pielikums  Jautājumi, Jautājumi_2

ANP2017/10LEADER 29.05.2017

 12.06.2017

Pārtraukts.

   

Noliktavas ēkas pārbūve projekta “ Radošā rezidence”Debesjums” ietvaros  5._pielikums,

6. pielikums

ANP2017/9LEADER 25.05.2017. 06.06.2017..  Pārtaukts  

Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Aknīstes novada mācību iestādēs   Akn_vid_telpu_plans 

Asare_telpu_pl 

PII -_Bitīte_telpu_plāns; PII_Bitīte_telpu_saraksts

 ANP2017/8 17.05.2017 30.05.2017.  Lēmums  
Ceļu un ielu asfaltbetona seguma virsmas apstrāde Aknīstes novadā  ANP2017/7 23.04.2017 8.05.2017.    
Ceļu remonta darbi Aknīstes novada Asares un Gārsenes pagastos.  ANP2017/6  23.04.2017  8.05.2017.    
Nedzīvojamās ēkas pārbūve Augšzemes ielā 41, Aknīste, Aknīstes novads , tāme precizēta  , būvprojekta grafiskā daļa  Jautājumi, Jautājumi1 ANP2017/4LEADER 17.01.2017 30.01.2017.    
 Aknīstes novada pašvaldības ceļu uzturēšana ziemas periodā   ANP2017/3  16.01.2017  26.01.2017.    
 Tehniskā projekta „ Daudzfunkcionāla publiska laukuma izveide Aknīstē” izstrāde un autoruzraudzība.  ANP2017/2  8.01.2017  19.01.2017  Pārtraukts  
Bērnu rotaļu  laukumaaprīkojuma piegāde  un uzstādīšanaAknīstes PII „Bitīte"  
  ANP2017/1LEADER   8.01.2017  19.01.2017  Pārtraukts  
           

 

 

Arhīvs

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi