Iepirkumi » Iepirkumi PIL 9

 

Publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 4000 EUR -42 000 EUR un publisku būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 EUR - 170 000 EUR

 No 1.03.2017Publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 EUR - 42 000 EUR un publiska būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir 20 000 EUR - 170 000 EUR

 2018.gads

 

Līguma priekšmets ID nr. Paziņojums par  publikāciju IUB mājas lapā Pieteikuma iesniegšanas termiņš Līguma izpildītājs        Līguma cena  (bezPVN) 
Radžupes ielas iekšpagalmu un ceļa atjaunošana Aknīstes pilsētā Tāme Nr1., Nr.2.(pielikumsNr.9) Jautājums Būvprojekts ANP 2018/11 20.11.2018. 03.12.2018.    
Jauna vieglā pasažieru transportlīdzekļa iegāde Aknīstes novada pašvaldības vajadzībām  
 ANP 2018/11  4.11.2018.  15.11.2018.  SIA “Inchcape Motors Latvia”
Reģ.Nr. 40003073379
Skanstes iela 4a, Rīga, LV-1013
 31983.47
Āra LED ekrāna piegāde un uzstādīšana Aknīstes novada Aknīstes pilsētā  Jautājums

 ANP 2018/11

ELFLA

 13.09.2018  25.09.2018

 SIA "Interactive Media Spot"

Lēmums

 21300
Kurināmās šķeldas un skaidu piegāde siltumenerģijas  ražošanai
SIA „Aknīstes pakalpojumi” vajadzībām.
ANP 2018/9 15.08.2018 27.07.2018  Pārtraukts. Lēmums  

 Radžupes ielas iekšpagalmu un ceļa atjaunošana Aknīstes pilsētā. 

.Pielikumi

 ANP 2018/8  14.08.2018.  27.07.2018  Pārtraukts.20.09.2018.   
Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana   Augšzemes ielā 41, Aknīstē   Pielikumi  ANP 2018/6  18.06.2018.  02.07.2018

 SIA "'JuN"

Lēmums

 26246.29

Elektroenerģijas iegāde SIA “Aknīstes pakalpojumi” vajadzībām 

Precizējums

ANP 2018/4 27.05.2018. 11.06.2018

 SIA “Enefit"

Lēmums

 0.04668 EUR/kWh  

Aknīstes novada pašvaldības objektu elektroinstalācijas pārbaude 

Jautājums

ANP 2018/3 25.05.2018.  11.06.2018

 SIA Erbauer Group”

 Lēmums

 4500.00
Aknīstes novada autoceļu un ielu ceļa klātnes planēšana  ANP 2018/2 15.04.2018. 26.04.2018    
 Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Aknīstes novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei”       ANP 2018/1 ELFLA  15.01.2018  26.01.2018

 SIA " EMVA"

Līgums1

Līgums2

 8543.01
           

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi