Iepirkumi » Iepirkumi PIL 9

Publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 4000 EUR -42 000 EUR un publisku būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 EUR - 170 000 EUR

 No 1.03.2017Publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 EUR - 42 000 EUR un publiska būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir 20 000 EUR - 170 000 EUR

 

Līguma priekšmets ID nr. Paziņojums par  publikāciju IUB mājas lapā Pieteikuma iesniegšanas termiņš Līguma izpildītājs        Līguma cena  (bezPVN) 
Kurināmās šķeldas un skaidu piegāde siltumenerģijas  ražošanai SIA „Aknīstes pakalpojumi” vajadzībām.
ANP2017/11 11.07.2017 24.07.2017    

Noliktavas ēkas pārbūve projekta “ Radošā rezidence”Debesjums” ietvaros  5._pielikums,

6. pielikums  Jautājumi, Jautājumi_2

ANP2017/10LEADER 29.05.2017

 12.06.2017

Pārtraukts.

   

Noliktavas ēkas pārbūve projekta “ Radošā rezidence”Debesjums” ietvaros  5._pielikums,

6. pielikums

ANP2017/9LEADER 25.05.2017. 06.06.2017..  Pārtaukts  

Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Aknīstes novada mācību iestādēs   Akn_vid_telpu_plans 

Asare_telpu_pl 

PII -_Bitīte_telpu_plāns; PII_Bitīte_telpu_saraksts

 ANP2017/8 17.05.2017 30.05.2017.  Lēmums  
Ceļu un ielu asfaltbetona seguma virsmas apstrāde Aknīstes novadā  ANP2017/7 23.04.2017 8.05.2017.    
Ceļu remonta darbi Aknīstes novada Asares un Gārsenes pagastos.  ANP2017/6  23.04.2017  8.05.2017.    
Nedzīvojamās ēkas pārbūve Augšzemes ielā 41, Aknīste, Aknīstes novads , tāme precizēta  , būvprojekta grafiskā daļa  Jautājumi, Jautājumi1 ANP2017/4LEADER 17.01.2017 30.01.2017.    
 Aknīstes novada pašvaldības ceļu uzturēšana ziemas periodā   ANP2017/3  16.01.2017  26.01.2017.    
 Tehniskā projekta „ Daudzfunkcionāla publiska laukuma izveide Aknīstē” izstrāde un autoruzraudzība.  ANP2017/2  8.01.2017  19.01.2017  Pārtraukts  
Bērnu rotaļu  laukumaaprīkojuma piegāde  un uzstādīšanaAknīstes PII „Bitīte"  
  ANP2017/1LEADER   8.01.2017  19.01.2017  Pārtraukts  
           

 

 

Arhīvs

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi