Sociālais dienests » Par mums

 

 Aknīstes novada sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas

  • sniedz sociālo palīdzību,

  • organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem,

  • izstrādā sociālo pakalpojumu samaksas un finansēšanas principus

Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu.

 

Sociālā dienesta struktūraSaskaņā ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma (turpmāk – Fonda likums) 6.panta trešās daļas 3.punktu, 13.pantu, 15.pantu, 18.panta pirmo un ceturto daļu, 21.panta pirmo daļu un 2014.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” 34.punktu un 2017.gada 19.oktobra Partnerorganizāciju atlases nolikuma Nr.2017.FEAD/PO.3 (turpmāk – Atlases nolikums) 4.punktu SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS KĀ SADARBĪBAS IESTĀDE (turpmāk – Sadarbības iestāde) 05.02.2018. pieņēma lēmumu Nr.33 par tiesību piešķiršanu Aknīstes novada pašvaldībai būt par partnerorganizāciju ar nosacījumu.
Sadarbības iestāde 15.02.2018. saņēma Jūsu atlases iesniegumu, kas precizēts atbilstoši augstāk minētajā lēmumā ietvertajam nosacījumam. Izvērtējot iesniegto dokumentu, Sadarbības iestāde konstatēja, ka Aknīstes novada pašvaldība noteiktajā termiņā ir izpildījusi 05.02.2018. lēmumā Nr.33 izvirzīto nosacījumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Sadarbības iestāde atzīst 05.02.2018. lēmumā Nr.33 izvirzīto nosacījumu par izpildītu, kā rezultātā saskaņā ar Sadarbības iestādes lēmumu Nr.33 pretendentam Aknīstes novada pašvaldībai,atlases iesniegums ar identifikācijas numuru 2017.FEAD/PO.03/25, ir piešķirtas tiesības būt par partnerorganizāciju Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros.
Aknīstes novada pašvaldība kā „Partnerorganizācija” 2017. gada martā noslēdza vienošanos par atbalstāmo darbību īstenošanu Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fondu kā „Sadarbības iestādi”. Vienošanās identifikācijas numurs: 2017.FEAD/PO.03/2506.
Partnerorganizācija nodrošina Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personaām pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu atbilstoši Partenerorganizācijas atlases iesniegumam 2017.FEAD/PO.03/2506. un Atbalsta komplektu izdales grafikam, saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
Atbalstāmo darbību īstenošanas periods ir no 01.04.2018. līdz 31.03.2021.
 
Atbalsta komplektu izdales grafiks
  1. Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208
Pirmdien, trešdien 8.00-16.00
Piektdien   8.00-14.30
  1. „Vecmuiža”, Asares pag., Aknīstes novads, LV-5210
Otrdien 8.30-12.00
  1. „Akācijas”, Gārsenes pag., Aknīstes novads, LV-5218
Otrdien 13.00-16.00
 
 ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu saņems vairāk ģimeņu
Turpmāk ne tikai trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem līdz 188 eiro, būs pieejami Eiropas Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu komplekti. Tas ļaus atbalstīt lielāku skaitu ģimeņu ar zemiem ienākumiem.
Šādu palīdzības kārtību nosaka otrdien, 27. februārī, valdībā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanu.
Tāpat kā līdz šim, pamats Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai būs pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. No šī gada 1. aprīļa maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 eiro, turpmāk saņems izziņas ar atzīmi, ka tās atbilst Fonda atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par 188 eiro, kas ir aptuveni 18% no visām pašvaldībām, Fonda atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes.
Tajā pašā laikā vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu. Paredzēts, ka turpmāk persona vai ģimene, attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā varēs saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.
Vienlaikus noteikumos iekļauti ražošanas un kvalitātes kritēriji iebiezinātam pienam ar cukuru un rafinētai rapšu eļļai, ar kuriem iespējams dažādot un papildināt Fonda pārtikas palīdzības komplektu nākamajā gadā.

 


 


   Pasākuma fotogalerija

 Par to, kas īsti ir cigoriņu kafija, zina tikai retais. Jolanta ir saglabājusi savas Subates puses vecmammas Alīdas kafijas recepti un uz tās pamata ir veiksmīgi attīstījusi savu biznesu - kafijas ražošanu. Uz vietas smaržosim, garšosim un baudīsim īstu cigoriņu kafiju! Ikvienam būs iespēja uzdot savus jautājumus par kafijas gatavošanu mājas apstākļos, kā pareizi to izmantot uzturā un veselības uzturēšanai, jo, izrādās, kafijai ir arī dziedinošs spēks!

 
Kafiju būs iespējams arī iegādāties līdzņemšanai.
Būs interesanti un aizraujoši!
 

 
 

 Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014.- 2020. gadam. 

 

 

 

 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi