Jaunatnei » Kontaktinformācija

 Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas vadītāja : Evija Ķiķēna 

Tālrunis: 65266339,28349251 

e-pasts: akn.bjc@inbox.lv  

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi