Sociālais dienests » Kontakti

Sociālā dienesta vadītāja- Lidija Deksne. Izglītība - otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība programmā "Sociālais darbs". 

                                                Telef. 65237758

                                                 Mob. 28665415, e-pasts  socdienests@akniste.lv

Sociālāis darbinieks- Janīna Šinkeviča. Izglītība- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība programmā "Sociālais darbs". 

                                                Telef. 65237758

                                                 Mob. 22001754, e-pasts socdienests@akniste.lv

Sociālā darba organizators - Anda Nikolajeva. Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība programmā "Sociālais darbs"

                                               Telef. 65237756

                                                Mob. 22001754 ;e-pasts  socdienests@akniste.lv

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem ( aizvieto Lidija Deksne)

                                              Telef. 65237758 ;e-pasts  socdienests@akniste.lv

                                               Mob. 28665415

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi