Viegli lasīt

   Adrese

Aknīstes novada pašvaldība

Skolas iela 7, Aknīste,

Aknīstes novads, LV-5208

   Darba laiks Aknīstes novada domē

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no  8.00-17.00 
piektdien no  8.00-14.30
Pusdienas pārtraukums no 12.00-12.30

 

Aknīste atrodas Dienvidsusējas un tās pietekas Radžupes ieleju krastos.

Pirmoreiz rakstītos avotos minēta 1298. gadā.

Aknīstes novadā ietilpst Aknīstes pilsēta, Aknīstes pagasts, Asares pagasts, Gārsenes pagasts.

Aknīstes novada pašvaldību veido Aknīstes novada pašvaldības dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas.

Dome pieņem lēmumus un ir atbildīga par pašvaldībai doto valsts pārvaldes funkciju, uzdevumu izpildi un budžeta izstrādi un izpildi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  

Dome sastāv no 9 deputātiem. Domes darbu vada domes priekšsēdētāja Vija Dzene.

 

Lai nodrošinātu savu darbību, dome no deputātiem ievēl pastāvīgās komitejas, kuru atbildība saistās ar lēmumu pieņemšanu par konkrētām dzīves sfērām. 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi